در ادامه نگرانی‌های جهان از محدودیت‌ها علیه زنان کشور، کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌‌المللی کیفری خواسته‌اند که محدودیت‌ها بر زنان افغانستان را بررسی کند. دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت‌ها، زندگی زنان در افغانستان را هدف قرار داده‌است. این نهاد گفته که اقدامات حکومت سرپرست، حقوق زنان و […]

در ادامه نگرانی‌های جهان از محدودیت‌ها علیه زنان کشور، کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌‌المللی کیفری خواسته‌اند که محدودیت‌ها بر زنان افغانستان را بررسی کند.

دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت‌ها، زندگی زنان در افغانستان را هدف قرار داده‌است. این نهاد گفته که اقدامات حکومت سرپرست، حقوق زنان و دختران افغانستان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی، تصمیم‌‌گیری و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند.

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن در واکنش می‌گویند که حکومت سرپرست باید برای زنان کشور زمینه آموزش و کار را فراهم کند.

این در حالی‌است که در تازه‌ترین مورد، شماری از آموزشگاه‌‌ها نیز به‌ روی دختران در کابل بسته شده‌است. مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که محدودیت آموزشی دختران دایمی نیست و این حکومت در پرتوی آموزه‌های اسلامی برای زنان و دختران کشور زمینه کار، آموزش و تحصیل را فراهم می‌کند.