در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، برنامه جهانی غذا از کاهش ۳۰ درصدی برداشت حاصلات گندم امسال در کشور خبر داده‌است. این اداره ملل متحد اعلام کرده که به‌دلیل خشک‌‍سالی های پیاپی و هجوم ملخ‌ها به‌کشت زارهای شمالی افغانستان، احتمال دارد افغانستان کمبود گندم را تجربه کند. در همین‌حال، […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، برنامه جهانی غذا از کاهش ۳۰ درصدی برداشت حاصلات گندم امسال در کشور خبر داده‌است.

این اداره ملل متحد اعلام کرده که به‌دلیل خشک‌‍سالی های پیاپی و هجوم ملخ‌ها به‌کشت زارهای شمالی افغانستان، احتمال دارد افغانستان کمبود گندم را تجربه کند. در همین‌حال، شماری از کارشناسنان حوزه اقتصاد، گندم را یک منبع مهم غذایی برای شهروندان می‌دانند و تاکید می‌کنند که گندم به‌گونه‌ی مستقیم به امنیت غذایی ملی مرتبط است. میلیون‌ها ملخ در حالی به‌کشت زارهای مردمان ولایت‌های شمالی کشور یورش برده‌اند که طبق آمارهای جهانی، دو سوم شهروندان کشور نیاز به‌کمک‌های بشری دارند.

همزمان با واپسین تحولات سیاسی در کشور، چالش‌های شهروندان افزایش یافت و تقریبا با گذشت هر روز، مشکل تازه‌ای در گوشه و کنار افغانستان سر برون می‎کند و آرام و قرار شهروندان را به یغما می‌برد؛ بیکاری و فقر بی‌پیشینه، سه سال خشک‌سالی پیاپی و اینک باید نگران یورش ملخ‌ها به‌کشت زارها بود. در کنار این، برنامه جهانی غذا با اشاره به‌سومین سال خشک‌سالی در افغانستان و هجوم ملخ‌‌ها بر گندم‌ زارهای ولایت‌های شمالی کشور می‌‌گوید که احتمال دارد افغانستان کمبود گندم را تجربه کند: “کسر گندم ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ پس از سومین سال خشک‌سالی پی‌درپی و یورش ملخ‌ها به‌گندم زارها، در افغانستان پیش‌بینی می‌شود”.

گزارش سازمان خوراکی جهان حاکی است که هجوم مداوم ملخ‌‌ها در شمال افغانستان یک چهارم از برداشت گندم امسال “۱.۲ میلیون تن به ارزش ۴۸۰ هزار دالر” را تهدید می‌‌کند. این اداره افزوده که عملیات کنترل ملخ ‌ها برای کاهش تاثیر شیوع ۲۰۲۳ و کاهش خطرات شیوع بالقوه بزرگ‌تر و ویران‌گرتر در سال ۲۰۲۴ در حال انجام است.

با این همه اما، برنامه جهانی غذا گفته است که بحران اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی از آگست ۲۰۲۱ در افغانستان و چندین دهه درگیری، شوک‌‌های اقلیمی و محدودیت‌‌های شدید بر حقوق زنان و دختران برای کار و ادامه تحصیلات عالی ترکیب شده و منجر به گسترش گرسنگی در افغانستان شده‌است. آمار این اداره نشان می‌‌دهد که ۳.۲ میلیون تن در افغانستان، به‌شمول کودکان، دچار  ‌تغذیه بد هستند و حدود ۲۸.۸ میلیون تن که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به‌کمک‌های بی‌درنگ بشری نیاز دارند.