در ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای حقوق‌بشر افغانستان و دورتی استرادا تانک رییس گروه کاری ملل متحد، در گزارش مشترکی وضعیت کنونی زنان ودختران افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند. آنان در این گزارش افزوده اند که مقام‌های […]

در ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای حقوق‌بشر افغانستان و دورتی استرادا تانک رییس گروه کاری ملل متحد، در گزارش مشترکی وضعیت کنونی زنان ودختران افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند.

آنان در این گزارش افزوده اند که مقام‌های حکومت سرپرست تلاش دارند زنان را از جامعه حذف کنند. درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان شدند.

پس از تسلط دوباره امارت اسلامی در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محدودیت‌ها واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشت. درتازه‌ترین مورد ریچارد بینت، گزارشگر ویژه‌‌ی سازمان ملل متحد برای حقوق‌بشر افغانستان و دورتی استرادا تانک رییس گروه کاری ملل متحد در گزارش مشترکی وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خوانده و افزودند که مقام‌های حکومت سرپرست تلاش دارند زنان را به صورت کامل از جامعه حذف کنند.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان شدند. آنان در این نامه خطاب به رهبران جهان افزوده‌اند که باید رهبران جهان در کنار زنان و دختران که خواستار بازگشایی مکتب‌ها  و احیای فوری و کامل وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان هستند، بایستید. این فعالان همچنین گفته که اگر جهان می‌خواهد به اهداف توسعه پایدار دست یابد، باید به‌تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، محدودیت‌های فزاینده‌ای از جمله مسدود ماندن دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران، مسدود شدن دانشگاه‌ها به‌روی دانشجویان دختر، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی داخلی و خارجی وضع شد و در آخرین مورد، حکومت سرپرست به زنان آرایشگر یک ماه فرصت داده‌است تا فعالیت‌های آرایشگاه‌های شانرا نیز متوقف کنند.