ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در ویدیویی به شهروندان کشور اطمینان داده‌است که نیروهای امنیتی و استخباراتی حکومت سرپرست از تمام توان خویش برای تأمین امنیت در روزهای عید استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت دفاع ملی گفته‌است که نیروهای حکومت سرپرست به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که امنیت کشور را برهم بزند. فرارسیدن […]

ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در ویدیویی به شهروندان کشور اطمینان داده‌است که نیروهای امنیتی و استخباراتی حکومت سرپرست از تمام توان خویش برای تأمین امنیت در روزهای عید استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت دفاع ملی گفته‌است که نیروهای حکومت سرپرست به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که امنیت کشور را برهم بزند.

فرارسیدن عید در کشور از گذشته‌های دور تاکنون، با شادمانی و نگرانی به همراه بوده‌است. نگرانی امنیتی در روزهای عید به‌ویژه در حین ادای نماز عید جدی‌ترین این نگرانی‌ها است. با این حال، پیش از فرارسیدن عید امسال ارشدترین مقام امنیتی و دفاع حکومت سرپرست اطمینان می‌دهد که برای تأمین امنیت شهروندان در روزهای عید سعید فطر آمادگی دارند. محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی در یک پیام ویدیویی به شهروندان کشور اطمینان داده‌است که نیروهای امنیتی و استخباراتی حکومت سرپرست از تمام توان خویش برای تأمین امنیت در روزهای عید بهره می‌گیرد.

آقای مجاهد این سخنان را در یک پیام ویدیویی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر ابراز کرده‌است. سرپرست وزارت دفاع ملی گفته‌است که نیروهای حکومت سرپرست به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که امنیت و خوش‌حالی شهروندان کشور را در روزهای عید برهم بزند.

سرپرست وزارت دفاع ملی در حالی از تدابیر ویژه امنیتی و نیز از آمادگی‌های برای تأمین امنیت شهروندان کشور خبر می‌دهد که باشندگان کشور به‌ویژه پایتخت‌نشینان هموراه پیش از هر عیدی چنین خواستی را از حکومت ابراز می‌کنند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv