سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس یک هیات به هدف شرکت در چهاردهمین گردهمایی اقتصادی به تاتارستان، روسیه رفته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرپرست این وزارت، در این سفر در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌‌گذاری با مقام‌های روسیه و کشورهای دیگربحث خواهد کرد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت […]

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس یک هیات به هدف شرکت در چهاردهمین گردهمایی اقتصادی به تاتارستان، روسیه رفته است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرپرست این وزارت، در این سفر در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌‌گذاری با مقام‌های روسیه و کشورهای دیگربحث خواهد کرد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، به هدف شرکت در چهاردهمین گردهمای بین‌المللی اقتصادی تحت عنوان دنیای اسلام -روسیه به جمهوری تاتارستان، کشور فدراتیف روسیه رفته است. این نشست میزبان ۸۵ کشور از جمله آذربایجان، ایران، مالزیا، تاجیکستان، ترکیه، اوزبیکستان، امارات متحده عربی، بحرین، اوگاندا، قطر و پاکستان است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت می‌گوید که سرپرست این وزارت، در این سفر در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌گذاری با مقام‌های روسیه و کشورهای دیگربحث خواهند کرد.

این درحالی‌است که  با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست اقتصاد کشور به رکود مواجه شد و فقر و بیکاری در کشور نیز به اوج رسیده‌است.