همزمان با نزدیک شدن نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه ایران در کابل می‌گوید که این نشست باید تلاشی در مسیر پایان دادن به‌مشکلات مردم افغانستان باشد. آقای قمی در رشته تویتی نوشته است که در دیدار با سفیر قزاقستان در ایران، درباره‌ی کارکرد مثبت نشست‌های منطقه‌ای […]

همزمان با نزدیک شدن نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه ایران در کابل می‌گوید که این نشست باید تلاشی در مسیر پایان دادن به‌مشکلات مردم افغانستان باشد.

آقای قمی در رشته تویتی نوشته است که در دیدار با سفیر قزاقستان در ایران، درباره‌ی کارکرد مثبت نشست‌های منطقه‌ای و انتظار نقش حمایتی سازمان ملل از این نشست‌ها اشاره کرده‌است. حسن کاظمی قمی تاکید کرده‌است که منطقه در قبال افغانستان مسوول است و راه حل بحران افغانستان باید در منطقه دنبال شود. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که سازمان ملل متحد در تبانی امریکا با استفاده از سیاست تحریم می‌خواهد که حکومت سرپرست را وارد نظم جهانی سازد.

نشست دوحه با حضور نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است در تاریخ اول می‌برای دو روز برگزار شود. یافتن یک رویکرد واحد برای مقابله با وضعیت افغانستان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر از اهداف این نشست گفته شده‌است. در آستانه‌ی برگزاری این نشست، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه ایران در کابل می‌گوید که این نشست باید تلاشی در مسیر پایان دادن به‌مشکلات مردم افغانستان باشد. آقای قمی در رشته توییتی نوشته است که در این دیدار درباره‌ی کارکرد مثبت نشست‌های منطقه‌ای و انتظار نقش حمایتی سازمان ملل از این نشست‌ها اشاره کرده‌است. حسن کاظمی قمی تاکید کرده‌است که منطقه در قبال افغانستان مسوول است و راه حل بحران افغانستان باید در منطقه دنبال شود: ″در دیدار با سفیر قزاقستان در ایران در باره کارکرد مثبت نشست‌های منطقه‌ای و انتظار نقش حمایتی سازمان ملل از این نشست‌ها اشاره شد. تاکید کردم که منطقه در قبال افغانستان مسئول است و راه حل بحران افغانستان باید در منطقه دنبال شود.″

سفیر و نماینده‌ی ویژه ایران در کابل هم‌چنین گفته است که مشکلات امروز افغانستان، از جمله تروریزم، بحران اقتصادی و مواد مخدر میراث ۲۰ سال اشغال‌گری امریکا است و نشست دوحه باید به این مشکلات پایان بدهد.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که سازمان ملل متحد در تبانی امریکا با استفاده از سیاست تحریم می‌خواهد که حکومت سرپرست را وارد نظم جهانی سازد.

آمنه محمد، معاون دبییرکل سازمان ملل متحد هفتهٔ گذشته ابراز امیدواری کرد که در این نشست گام‌های کوچک در راستای به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست برداشته شود. این اظهارات او، واکنش‌های جدی چهرهای سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر را به دنبال داشت. اما ستیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که موضوع مورد بحث نشست دوحه به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست نه؛ بلکه تقویت مجدد تعامل بین‌المللی برای یافتن راه حل پایدار به‌وضعیت افغانستان است.