بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” طی گزارشی به کانگرس امریکا، از وضع محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان نگرانی کرده‌است. دراین گزارش آمده که است که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که از رفتن دختران به مکتب و دانشگاه‌ها ممانعت می‌شود. درهمین حال، شماری از فعالا حقوق زن می‌گویند که ادامه‌‎ی محرومیت دختران از […]

بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” طی گزارشی به کانگرس امریکا، از وضع محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان نگرانی کرده‌است.

دراین گزارش آمده که است که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که از رفتن دختران به مکتب و دانشگاه‌ها ممانعت می‌شود. درهمین حال، شماری از فعالا حقوق زن می‌گویند که ادامه‌‎ی محرومیت دختران از آموزش و تحصیل کشور را به‌سمت بحران سوق می‌دهد. آنان خواهان بازگشایی مراکز آموزشی و تحصیلی به‌روی دختران در کشور شده‌اند.

در ادامه‌ی واکنش‌ها از ادامه‌ی مسدودماندن مراکز آموزشی به‌روی دختران در کشور دفتر سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان  “سیگار″ در گزارشی که به کانگرس امریکا ارسال کرده گفته است پس از به حاکمیت رسیدن حکومت کنونی در افغانستان ۵۰ درصد جمعیت افغانستان را در خانه زندانی کرده و دست‌آورد‌های ۲۰ سال گذشته زنان و دختران کاملا از بین رفته است. سیگار در این گزارش افزوده‌است که حکومت کنونی با وضع محدودیت‌ها به‌گونه‌ی هدفمندانه زنان را از زندگی عمومی کاملا حذف کرده اند. در این گزارش آمده افغانستان یگانه کشوری در جهان است که از رفتن دختران به‌مکتب و دانشگاه‌ها ممانعت صورت می‌گیرد.

سیگار در این گزارش امریکا را بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی حکومت کنونی افغانستان خوانده و گفته‌است امریکا برای مردم و مهاجران افغانستان از آگست سال ۲۰۲۱ به این‌سو، بیش از هشت میلیارد دالر فراهم کرده‌است.

در همین‌حال، شماری از فعالا حقوق زن از پیامدهای بد بی‌سوادی یاد آور شده می‌گویند که ادامه‌ی محرومیت دختران از آموزش و تحصیل کشور را به بحرات سوق می‌دهد. آنان خواهان بازگشایی مراکز اموزشی به‌روی دختران در کشور شده‌اند.

این در حالی‌است که اخیرا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد “یونسکو” هشدار داده و گفته‌‌است که اگر حکومت کنونی در افغانستان دروازه‌‌ی مکتب‌ها را به‌روی دختران باز نکند، یک نسل در این کشور نابود خواهد شد. اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که به زنان و دختران کشور زمینه‌های کار، آموزش و تحصیل در پرتوی آموزه‌های اسلامی فراهم خواهد شد.