شماری از فعالان حقوق زن، باردیگر خواستار لغو محدویت‌های آموزشی دختران شدند. آنان از حکومت کنونی می‌خواهند که زمینه آموزشی بهتر را برای دختران فراهم کند و اجازه بدهد که دختران به مکتب بروند. با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در کشور، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و یک ‌سال بعد هم دروازه دانشگاه‌های […]

شماری از فعالان حقوق زن، باردیگر خواستار لغو محدویت‌های آموزشی دختران شدند. آنان از حکومت کنونی می‌خواهند که زمینه آموزشی بهتر را برای دختران فراهم کند و اجازه بدهد که دختران به مکتب بروند.

با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در کشور، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و یک ‌سال بعد هم دروازه دانشگاه‌های به روی دختران بسته شد. این تصمیم حکومت سرپرست طی بیش از دوونیم سال گذشته واکنش‌هایی را به همراه داشته‌‌است.

در تازه‌ترین مورد، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر از ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران نگرانی می‌کنند و از حکومت کنونی می‌خواهند که زمینه آموزشی بهتر را برای دختران فراهم کند و اجازه بدهد که دختران به مکتب بروند.

درهمین حال، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، (یونیسف) می‌گوید که در یک‌ سال گذشته برای نزدیک به ۷۰۰ هزار کودک در افغانستان، زمینه آموزش را فراهم کرده‌است. یونیسف گفته که در سال ۲۰۲۳ با حمایت این اداره، ۶۸۶ هزار کودک که ۶۰ درصد شان دختران بودند، از طریق صنف‌های محلی از درس با کیفیت و مجانی مستفید شده‌اند.

گفتنی‌است که با شکل‌گیری حکومت سرپرست در افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و مقام‌های حکومت بارها گفته‌اند که در صدد ایجاد زمینه‌های خوب آموزشی برای دختران کشور در پرتوی شریعت اسلام اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv