در آستانه عید قربان سال جاری خورشیدی، شماری از فروشندگان مواشی از کم‌رنگی بازار مواشی شکایت می‌کنند و می‌گویند که با وجود بهای کم مواشی، پایتخت‌نشینان کم‌تر برای خرید قربانی به آنان مراجعه می‌کنند. در کنار این، برخی از باشندگان دلیل کم‌خریداری قربانی را اقتصاد ضعیف و افزایش بیکاری عنوان می‌کنند. در همین‌حال، شهرداری کابل […]

در آستانه عید قربان سال جاری خورشیدی، شماری از فروشندگان مواشی از کم‌رنگی بازار مواشی شکایت می‌کنند و می‌گویند که با وجود بهای کم مواشی، پایتخت‌نشینان کم‌تر برای خرید قربانی به آنان مراجعه می‌کنند.

در کنار این، برخی از باشندگان دلیل کم‌خریداری قربانی را اقتصاد ضعیف و افزایش بیکاری عنوان می‌کنند. در همین‌حال، شهرداری کابل می‌گوید که برای کنترل بازار مواشی در نزدیکی عید، برنامه‌هایی را برای جلوگیری از بلند رفتن بهای مواشی، روی دست دارد. عید قربان امسال در حالی فرا می‌رسد که شمار زیادی از شهروندان کشور در تلاش پیدا کردن یک وعده غذای خود هستند و در حال‌حاضر، به قربانی گرفتن فکر نمی‌کنند.

منطقه‌ای نقاش، در غرب شهر کابل موقعیت دارد. شهروندان تقریبا از تمامی ولایت‌های کشور در این منطقه مواشی خود را برای فروش به‌اینجا می‌آورند. در بازار فروش مواشی در این منطقه شمار زیادی از مردم حضور دارند؛ اما، از آن جایی که شهروندان وضعیت اقتصادی بهتری ندارند، شمار اندک ‌آنان مواشی می‌خرند و بیشترشان تنها جویای قیمت مواشی می‌‌شوند. همچنین، شماری از فروشندگان مواشی می‌‌گویند که امسال در مقایسه به‌سال‌ پار، بازار فروش مواشی بسیار کم‌رنگ و حضور شهروندان به‌ویژه پایتخت‌نشینان کم‌شمار است.
در کنار این، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که به‌دلیل فقر و بیکاری و بهای بلند مواشی، توانایی خرید قربانی را در عید امسال ندارند.
درهمین‌حال، شهرداری کابل می‌گوید که برای کنترل بازار مواشی به‌هدف جلوگیری از افزایش بهای مواشی در آستانه‌ی عید قربان، برنامه‌هایی را روی دست دارد.

عید قربان امسال در حالی از راه می‌رسد که بیکاری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. شماری از باشند‌گان شهر کابل می‌‌گویند، آنان در حالی که برای پیدا کردن غذای یک وقت‌شان حیران هستند، چطور می‌توانند قربانی کنند. همچنین، نهادهای امدادگر بین‌المللی نیز در واپسین گزارش‌های خود گفته‌اند که دو سوم جمعیت افغانستان که نزدیک به ۲۹ میلیون تن هستند، در بلا تکلیفی به‌سر می‌برند و نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های بشردوستانه دارند.