کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان می‌ گوید که در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان به غذا و خدمات صحی دسترسی ندارند. این کمیته با نشر اعلامیه ‌ای گفته که در حال حاضر شماری از کودکان دچار سوء ‌تغذیه استند و  افرادی هم استند ‌که عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند […]

کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان می‌ گوید که در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان به غذا و خدمات صحی دسترسی ندارند.

این کمیته با نشر اعلامیه ‌ای گفته که در حال حاضر شماری از کودکان دچار سوء ‌تغذیه استند و  افرادی هم استند ‌که عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند همگی به کمک نیاز دارند، اما تعداد کمی از آن‌ ها کمک به دست خواهند آور. فیلیون رییس این کمیته افزوده که یکی از برنامه‌ های بسیار موفقی ‌که این نهاد در دو سال گذشته از آن حمایت کرده است، برنامه تاب‌آوری شفاخانه نام دارد. به گفته او، این برنامه معاش ده هزار و نه داکتر، پرستار و کارمند صحی را در سی و سه شفاخانه در سراسر کشور که به بیست و شش میلیون تن خدمات ‌رسانی می ‌کند، پرداخت کرده‌است: ″شمار بسیاری از کودکان دچار سوء‌تغذیه هستند، افرادی ‌که عضوی از بدنشان را از دست داده‌اند و خانواده‌های بیماری که در شب‌های سخت زمستان به کمک نیاز دارند، اما در شرایط کنونی به تعداد کمی از آن‌ها کمک می‌شود″.

وی تاکید کرده است که این برنامه همچنان دارو و سایر لوازم صحی و همچنان هزینه ‌های برق، خدمات امبولانس، آزمایشات لابراتواری و غذا را برای بیماران فراهم کرده که میلیون‌ها شهروند افغانستان از این کمک حیاتی بهره برده اند:″برنامه تاب ‌آوری شفاخانه به‌عنوان یک اقدام توقف اضطراری به‌هدف جلوگیری از فروپاشی سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان به‌دنبال تغییر قدرت در کشور در اگست ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده بود″.

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که قطع یا کاهش کمک های خارجی سبب ایجاد بحران در کشور خواهد شد.

این در حالیست که صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید که در شش ماه اول سال جاری به بیش از هشتاد هزار شهروند کمک نقدی کرده است. این اداره در صفحه تویترش نوشته است که این کمک های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد می سازد تا هر آن چیزی که فرزندان و خانواده های شان نیاز دارند خریداری کنند.