در ادامه روند رهایی شهروندان افغانستان از بازداشتگاه‌های پاکستان، ۵۶ شهروند زندانی افغانستان از زندان‌های پاکستان رها و به کشور منتقل شدند. سرکنسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان گفته  که این افراد که در میان آنان کودکان نیز شامل اند، از طریق مرز سپین بولدک– چمن به افغانستان منتقل شده‌اند. وی تاکید کرد که تلاش‌های […]

در ادامه روند رهایی شهروندان افغانستان از بازداشتگاه‌های پاکستان، ۵۶ شهروند زندانی افغانستان از زندان‌های پاکستان رها و به کشور منتقل شدند.

سرکنسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان گفته  که این افراد که در میان آنان کودکان نیز شامل اند، از طریق مرز سپین بولدک– چمن به افغانستان منتقل شده‌اند. وی تاکید کرد که تلاش‌های برای رهایی شهروندان باقی مانده افغانستان در بازداشتگاه‌های پاکستان ادامه دارد.

مقام ‌های حکومت سرپرست از تلاش‌‌ها برای رهایی شهروندان افغانستان از زندان‌‌های پاکستان خبر داده و گفته اند که در تازه‌‌ترین مورد، ۵۶ مهاجر زندانی از بازداشتگاه‌های این کشور آزاد و به افغانستان منتقل شده‌اند. عبدالجبار، سرکنسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان گفته است که این شهروان افغانستان دیروز از زندان رها شده که در میان آنان کودکان نیز شامل‌اند. عبدالجبار افزوده‌است که این شهروندان افغانستان به مصارف دولتی از طریق مرز سپین بولدک– چمن به افغانستان منتقل شده‌اند.

او اضافه کرده است که تا کنون ۲۲۷۶ تن به‌شمول زنان و کودکان از زندان‌‌های پاکستان به‌ویژه ایالت سند این کشور دوباره آزاد و به کشور منتقل شده‌اند. وی هم‌چنان تاکید کرد که هنوزهم شماری از شهروندان افغانستان در بازداشتگاه‌های پاکستان به سر می‌‌برند که تلاش‌ها برای رهایی تمامی آنان جریان دارد.

بر اساس معلومات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، در حال‌حاضر در پاکستان در حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار مهاجر قانونی افغانستانی زیست دارند، اما تخمین‌زده می‌‌شود که صدها هزار مهاجر افغانستان فاقد اسناد قانونی نیز در پاکستان به‌سر می‌برند.