در ادامه نگرانی‌ها از حضور گروه‌های هراس‌افگن در کشور، الکسوس گرینکویچ، فرمانده مرکزی نیروی هوایی امریکا روز 〈چهارشنبه، ۱۲ میزان〉 در نشستی با گروه از نویسندگان دفاعی در واشنگتن، گفت که کشورش هنوز نگران رشد شاخه خراسان داعش در افغانستان است. الکسوس گرینکویچ گفته که تهدید داعش در حال‌حاضر برای امریکا محدود اما در آینده […]

در ادامه نگرانی‌ها از حضور گروه‌های هراس‌افگن در کشور، الکسوس گرینکویچ، فرمانده مرکزی نیروی هوایی امریکا روز 〈چهارشنبه، ۱۲ میزان〉 در نشستی با گروه از نویسندگان دفاعی در واشنگتن، گفت که کشورش هنوز نگران رشد شاخه خراسان داعش در افغانستان است.

الکسوس گرینکویچ گفته که تهدید داعش در حال‌حاضر برای امریکا محدود اما در آینده واقعی است. به باور این مقام امریکایی، داعش خراسان می‌تواند در حال‌حاضر تهید جدی به‌منطقه باشد: ″افزایش خطر وجود دارد. به احتمال زیاد شاخه خراسان داعش در افغانستان، تمایل و در برخی موارد توانایی انجام عملیات خارجی را دارد. ما برخی از این موارد را در منطقه دیده ایم. فکر نمی کنم در حال حاضر تهدیدی فراتر از منطقه وجود داشته باشد. شاخه خراسان داعش مطمیناً آرزوهایی برای پیشبرد فعالیت بیشتر دارد.″

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که برای مبارزه ای تاثیرگذار با گروه داعش بایست مرکز هماهنگی استخباراتی منطقوی شکل گیرد. چندی ماه پیش، جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا به نماینده مجلس این کشور هم گفته بود که شاخه خراسان داعش در شش ماه آینده توانایی حمله به امریکا و منافع آنرا دارد. این در حالی‌است که پیش از این نیز مقام‌های امریکایی و کشورهای منطقه از حضور و فعالیت گسترده شاخه خراسان داعش در افغانستان نگرانی کرده‌اند. اما مقام‌های حکومت سرپرست می‌گویند که داعش را در افغانستان سرکوب کرده‌اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv