در ادامه انتقاد کشورهای همسایه و جهان از اوضاع کنونی افغانستان و حضور گروه‌های تروریستی در کشور، فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش کشور، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، حضور گروه‌های تروریستی را رد می‌کند و می‌گوید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. وی در واکنش به‌اتهام‌‌های مقام‌‌های پاکستانی گفته است افرادی […]

در ادامه انتقاد کشورهای همسایه و جهان از اوضاع کنونی افغانستان و حضور گروه‌های تروریستی در کشور، فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش کشور، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، حضور گروه‌های تروریستی را رد می‌کند و می‌گوید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

وی در واکنش به‌اتهام‌‌های مقام‌‌های پاکستانی گفته است افرادی که باعث ناامنی پاکستان می‌شوند در داخل آن کشور وجود دارند و باید پاکستان و دیگر کشورهای دشمنان‌شان را در داخل خاک خودشان جستجو کنند. آقای فطرت افزده که پاکستان به‌جای انتقاد از افغانستان باید متوجه خاک خود باشد. وی گفته که این انتقادها نشاندهنده ناتوانی پاکستان برای تامین امنیت در خاکش است.

این در حالی‌است که چندی پیش عاصم منیر، رییس ستاد ارتش پاکستان شهروندان افغانستان را به‌دست داشتن در رویدادهای هراس‌‌افگنانه در خاک کشورش، متهم کرد.