در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شدند. آنان با ابراز نگرانی از این محدویت‌ها می‌گویند که ادامه این وضعیت بر روحیه دختران تاثیر منفی گذاشته و سبب تضعیف اقتصاد کشور نیز می‌شود. آنان همچنان می‌گویند که […]

در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شدند.

آنان با ابراز نگرانی از این محدویت‌ها می‌گویند که ادامه این وضعیت بر روحیه دختران تاثیر منفی گذاشته و سبب تضعیف اقتصاد کشور نیز می‌شود. آنان همچنان می‌گویند که این محدودیت‌ها نه‌تنها بر روحیه زنان اثرات منفی دارد؛ بلکه در جامعه نیزعواقبی نامطلوب را به همراه خواهد داشت.

درهمین‌حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند.و بگذارد دختران در کنار پسران از حقوق که شریعت و اسلام برای‌شان داده استفاده کنند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، دروازه مکتب‌ها مسدود شد. امارت اسلامی گفت که ممنوعیت آموزش دختران موقتی است و زمینه آموزش و کار را در پرتوی شریعت برای دختران و زنان فراهم خواهند کرد.