در ادامه نگرانی‌های جهانی از مسدود ماندن مکتب‎ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، سرپرست وزارت خارجه گفته است که حکومت سرپرست مخالف آموزش دختران نیست و هیچگاه آموزش آنان را حرام نخوانده‌است. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه با واکنش‌های همراه شده‌است. شماری از فعالان حقوق زن آموزش را حق اساس زنان و […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از مسدود ماندن مکتب‎ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، سرپرست وزارت خارجه گفته است که حکومت سرپرست مخالف آموزش دختران نیست و هیچگاه آموزش آنان را حرام نخوانده‌است.

این اظهارات سرپرست وزارت خارجه با واکنش‌های همراه شده‌است. شماری از فعالان حقوق زن آموزش را حق اساس زنان و دختران کشور می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروزاه مکتب‌ها را به‌روی دختران باز کند.

با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی در کشور، دروازه مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود و همچنان دختران از رفتن به‌دانشگاه منع و زنان از کار در اداره‌های خصوصی دولتی و خارجی منع شدند. این امر واکنش‌هایی داخلی و جهانی را به‌همراه داشته است. مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند که به حق آموزش زنان در پرتوی آموزه‌های اسلامی پا‌بند‌اند. در تازه‌ترین مورد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه ممنوعیت دایمی آموزش دختران و زنان را رد کرد وگفته است که حکومت سرپرست هیچ مخالفتی با آموزش دختران و زنان ندارند.

شماری از فعالان حقوق زن آموزش را حق اساس زنان و دختران کشور می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروزاه مکتب‌ها را به‌روی دختران باز کند.

این در حالی‌است جامعه جهانی بارها از حکومت سرپرسته خواسته که در تصمیم خود در مورد ممنوعیت آموزش دختران و زنان تجدید نظر کند؛ اما حکومت سرپرست گفته که در صدد ایجاد زمینه‌های آموزشی و تحصیل و کاری برای دختران و زنان کشور است.