در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از محدویت‌ها علیه زنان در افغانستان، مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه ازبرگزاری نشست بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغانستان خبر داده‌است. ازسوی هم، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر می‌گویند که جهان باید به‌دنبال راهی برای کوتاه ساختن زمان محدویت‌ها علیه زنان باشد. بیش از دو سال از محدویت‌ها علیه زنان […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از محدویت‌ها علیه زنان در افغانستان، مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه ازبرگزاری نشست بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغانستان خبر داده‌است. ازسوی هم، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر می‌گویند که جهان باید به‌دنبال راهی برای کوتاه ساختن زمان محدویت‌ها علیه زنان باشد.

بیش از دو سال از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در افغاسنتان می‌گذرد و هنوزهم با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی این محدویت‌ها ادامه دارد. دراین حال، مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه ازبرگزاری نشستی در باره چالش‌های که در برابر آموزش زنان در افغانستان وجود دارد در دوحه خبر می‌دهد. به گقته این مرکزف در این نشست کارشناسان برجسته، سازمان‌های بین‌المللی گردهم می‌آیند و در باره موانع در زمینه دست‌رسی زنان افغانستان به آموزش بحث می‌کنند. ازسوی هم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت تأمین است و این حکومت هیچ مخالفتی با آموزش دختران وزنان ندارند.

همچنان شماری ازفعالان حقوق زن باردیگر می‌گویند که جهان باید به‌دنبال راهی برای کوتاه ساختن زمان محدویت‌ها علیه زنان باشد. آنان از حکومت سرپرست نیز می‌خواهند که به محدویت‌ها علیه زنان پایان بدهد.

نشست بین‌المللی در مورد چالش‌های آموزش زنان افغانستان در دوحه درحالی برگزار می‌شود که با وصف درخواست‌های داخلی و خارجی، مقام‌های حکومت سرپرست هنوز حاضر نشده‌اند که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران در افغانستان باز کنند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv