وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید قرار است این وزارت با نهادهای امنیتی، وزارت امر به معروف و هم‌چنان وزارت امور خارجه توافق‌نامه را امضا کنند که بر اساس آن، پس از این، این نهادها حق مداخله در امور رسانه‌ها بدون آگاهی کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای، را نخواهند داشت. به گفته وی، در این نشست هم‌چنان […]

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید قرار است این وزارت با نهادهای امنیتی، وزارت امر به معروف و هم‌چنان وزارت امور خارجه توافق‌نامه را امضا کنند که بر اساس آن، پس از این، این نهادها حق مداخله در امور رسانه‌ها بدون آگاهی کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای، را نخواهند داشت.

به گفته وی، در این نشست هم‌چنان فیصله شده که مشخصات تمام خبرنگاران افغانستان را در یک پایگاه داده‌ها ثبت کنند. سخنگوی این وزارت می‌گوید که این کار از بهر جلوگیری از نام خبرنگار گرفته شده‌است.

نخستین نشست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد رفع چالش‌ها فرا راه خبرنگاران، با حضور معینان، رییسان و برخی از مسوولان این نهاد برگزار شده‌است. در این نشست در مورد دور دوم تعدیل و تصویب قوانین رسانه‌‌های همگانی، کاستی‌های امور نشراتی و فرهنگی در سال گذشته و توسعه و انکشاف فعالیت‌های این وزارت در سال آینده گفت‌وگو شده‌‌است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که  در این نشست به‌توافق‌نامه میان برخی ارگان‌‌ها نیز بحث شده‌است که براساس آن، وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش رسانه‌‌ها به‌عنوان یک ارگان واحد مسوول شناخته می‌‌شود و به‌هیچ ‌ارگان دیگر اجازه داده نمی‌‌شود که بدون در جریان گذاشتن کمیسیون تخطی رسانه‌‌های این وزارت در امور رسانه‌های کشور به ‌طور مستقیم دخالت کنند.

به گفته وی، هم‌چنان در این نشست تصمیم گرفته شده‌است که تمام خبرگاران کشور در دیتابیس این وزارت ثبت و راجستر شوند و برای آنان کارت توزیع شود.

در حالی وزارت اطلاعات و فرهنگ این تصمیم را گرفته است که پیش از این برخی از نهادهای حکومتی در امور رسانه‌ها مداخله می‌کردند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم‌چنان اطمینان می‌دهد که این وزارت برای بهبود کار رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران کشور تلاش خواهد کرد.