وزارت داخله در نشست خبری در کابل، دست‌آوردهای شش‌ماه پسین این وزارت در سال گذشته را با رسانه‌ها شریک کرد. سخن‌گوی این وزارت گفت که در بیش‌تر ولایت‌های کشور در شش‌ماه اخیر سال گذشته، حتا یک رویداد ضد امنیتی رخ نداده‌است. عبدالمتین قانع در ادامه تأکید کرد که این وزارت تلاش می‌کند تا آمار کشت […]

وزارت داخله در نشست خبری در کابل، دست‌آوردهای شش‌ماه پسین این وزارت در سال گذشته را با رسانه‌ها شریک کرد. سخن‌گوی این وزارت گفت که در بیش‌تر ولایت‌های کشور در شش‌ماه اخیر سال گذشته، حتا یک رویداد ضد امنیتی رخ نداده‌است. عبدالمتین قانع در ادامه تأکید کرد که این وزارت تلاش می‌کند تا آمار کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور را به صفر برساند.

در ادامه ارائه گزارش دست‌آوردهای نهادهای دولتی، وزارت امور داخله دست‌آوردهای شش‌ماه پسین سال گذشته خورشیدی را طی نشستی با رسانه‌ها شریک کرد. سخنگوی این وزارت گفت که وزارت داخله در بخش‌های مختلف از جمله تقویت حکومت‌داری، تأمین امنیت و پیکار با جرایم جنایی و مواد مخدر در کشور، دست‌آوردهای چشم‌گیر و قابل توجه داشته‌است. عبدالمتین قانع در آغاز این نشست گفت که در شش‌ماه پسین سال گذشته خورشیدی، در ولایت‌های درجه یک- دو در کشور، حتا یک رویداد ضد امنیتی رخ نداده‌است.

آقای قانع در ادامه به کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر اشاره کرد و تأکید کرد که کشت و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته و تلاش‌ها جریان دارد تا آنرا به صفر برسانند.

سخنگوی وزارت داخله در باره جرایم جنایی نیز معلومات ارائه کرد و گفت که بیش از ۸ هزار و هفت‌صد رخ‌دادهای جرمی در سطح کشور به ثبت رسیده که پولیس موفق به بازداشت بیش از ۱۲ هزار و پنج‌صد تن در پیوند به این رویدادها شده‌است.

آدم‌ربایی در نقاط کشور نیز یکی دیگر از موضوعات کلیدی گزارش وزارت داخله بود که بربیناد گفته‌های آقای قانع، در عملیات‌های صورت گرفته توسط وزارت داخله، ۲۱ آدم‌ربا کشته شده‌اند، ۳ تن زخم برداشته‌اند و ۱۷۲ تن در پیوند به آدم‌ربایی بازداشت شده‌اند.

سخن‌گوی وزارت داخله در پایان نشست خبری این وزارت گفت که این وزارت توانسته دست‌کم، ۹۷ درصد از بودجه خویش را به مصرف برساند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv