پایگاه یاهو فاینانس در مقاله نوشته که افغانستان در میان ۳۰ کشور بی‌ثبات جهان در رده هشتم قرار گرفته است. این مقاله بر مبنای شاخص موسوم به شاخص شکنندگی کشورها که از سوی نهاد “صندوق برای صلح” منتشر شد، ۳۰ بی‌ثبات‌ترین کشور جهان را فهرست کرده‌است. این شاخص بر پایه عواملی همچون قدرت دولت، مشروعیت […]

پایگاه یاهو فاینانس در مقاله نوشته که افغانستان در میان ۳۰ کشور بی‌ثبات جهان در رده هشتم قرار گرفته است.

این مقاله بر مبنای شاخص موسوم به شاخص شکنندگی کشورها که از سوی نهاد “صندوق برای صلح” منتشر شد، ۳۰ بی‌ثبات‌ترین کشور جهان را فهرست کرده‌است. این شاخص بر پایه عواملی همچون قدرت دولت، مشروعیت دولت، مداخله خارجی و فرار مغزها تعیین شده‌است. یمن، سومالی و سوریه به ترتیب در رده های اول، دوم و سوم این فهرست و پاکستان در آخر این فهرست قرار گرفته اند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی نقش مشروعیت داخلی و خارجی را در ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی برازنده می‌دانند.

افغانستان هشتمین کشور بی‌ثبات در جهان؛

پایگاه یاهو فاینانس در مقاله‌ای نوشته است که افغانستان در میان ۳۰ کشور بی‌ثبات جهان در رده‌ی هشتم قرار گرفته است. این مقاله براساس شاخص موسوم به شاخص شکنندگی کشورها در سال ۲۰۲۲ که از از سوی نهاد “صندوق برای صلح” منتشر شد، ۳۰ کشور بی‌ثبات اول جهان را فهرست کرده است. این شاخص بر پایه‌ی عواملی همچون قدرت دولت، مشروعیت دولت، مداخله خارجی و فرار مغزها تعیین شده‌است: ″ثبات سیاسی مقدمه ثبات اقتصادی است، به این دلیل که سرمایه‌‌گذاران به دنبال یک محیط با ثبات برای پول خود هستند و کشوری که در آن دایما دولت تغییر می‌کند، فاقد سیاست‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌ها را به بازدهی برساند″.

یمن، سومالی و سوریه به ترتیب در رده‌های اول، دوم و سوم این فهرست و پاکستان در آخر این فهرست قرار گرفته اند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که مشروعیت داخلی و خارجی را در ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی نقش برازنده‌ای دارد.

در ادامه‌ای این مقاله آمده که به دلیل جنگ‌های چندین دهه‌ای در افغانستان، درحال‌حاضر، این کشور از فقیرترین کشورهای دنیا است. از سویی‌هم، برخی از آگاهان اقتصادی به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست را بر اقتصاد کشور تاثیر گزار می‌دانند.

همپنان، در بخشی از این مقاله آمده است که پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه هارواد، درباره‌ای ارتباط میان بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشورها، نشاندهنده‌ی این امر بود که بی‌ثباتی سیاسی نه‌تنها بر رشد تولید ناخالص داخلی؛ بلکه بر درآمد سرانه یک کشور نیز تأثیر می‌گذارد.