در ادامه تنش‌های لفظی بر سر حق‌آبه ایران از رود هلمند میان کابل و تهران، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان، بازدید هیات فنی ایران از دستگاه آب شناسی دهراوود را نشانه مثبت در روابط میان کابل و تهران توصیف کرده‌است. آقای قمی گفته‌است که براساس نظر کارشناسان اعزامی، میزان جریان […]

در ادامه تنش‌های لفظی بر سر حق‌آبه ایران از رود هلمند میان کابل و تهران، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان، بازدید هیات فنی ایران از دستگاه آب شناسی دهراوود را نشانه مثبت در روابط میان کابل و تهران توصیف کرده‌است.

آقای قمی گفته‌است که براساس نظر کارشناسان اعزامی، میزان جریان آب در حال عبور در ماه اسد سال جاری کم‌تر از میزان از میزان ماهانه یک سال آبی نورمال گزارش شده‌است. قمی افزوده که انتظار می‌رود مقدار حقابه ایران از رودخانه هلمند به درستی و با عدالت اندازه‌‌گیری و مطابق به‌معاهده سال ۱۳۵۱ به‌طرف ایرانی تحویل داده شود.

از سویی‌هم، علی ‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو ایران، در یک نشست خبری خواستار سهم حق‌آبه این کشور از رود هلمند به‌میزان بارندگی صورت گرفته شده‌است:بازدید توسط همکاران ما از ایستگاه دهراود داشتند و مشخص شد افغانستان هم درگیر خشک‌سالی است، اما به‌میزان بارندگی انجام ‌شده ما از حق‌آبه هیرمند سهم داریم و پیگیر دریافت حق‌آبه هستیم″.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که حل این تنش‌ها از مجاری دپلماتیک و گفت‌وگو به‌نفع دو کشور خواهد بود.

موضوع حق‌آبه ایران از رود هلمند در چند ماه پسین به‌موضوع مرکزی تنش‌های لفظی کابل و تهران بدل شده‌است. مقام‌های ایران حکومت سرپرست را متهم کرده‌اند که حق‌آبه این کشور از دریای هلمند را نمی‌دهد، اما مقام‌های کابل دلیل آنرا کم‌آبی و خشک‌سالی عنوان کردند. با آنهم همواره تاکید کرده‌اند که به‌معاهده سال ۱۳۵۱ متعهد‌اند.