حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه‌ی ایران در امور افغانستان و سفیر تهران در کابل در پیام نوروز را برای مردم افغانستان تبریک گفته است. در پیام سفیر ایران در افغانستان آمده است که نوروز، فرصتی دوباره جهت تامل انسان در گردش روزگار و احوال خویش و استعانت از درگاه الهی برای رسیدن به احسن الحال […]

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه‌ی ایران در امور افغانستان و سفیر تهران در کابل در پیام نوروز را برای مردم افغانستان تبریک گفته است.

در پیام سفیر ایران در افغانستان آمده است که نوروز، فرصتی دوباره جهت تامل انسان در گردش روزگار و احوال خویش و استعانت از درگاه الهی برای رسیدن به احسن الحال است. در این پیام همچنان آمده است که نوروز مجالی برای نو شدن و ترجمانی از نیاز انسان‌ها به تکامل در مسیری مقدس و آکنده از نشانه‌های قدرت حضرت حق است. در این همچنان آمده است که نسیم باد نوروزی، حس رویش دوباره را به ملت‌های پارسی زبان و حتی ملت‌های غیر پارسی زبانی که نوروز را میراث باستانی نیاکان خود میدانند، هدیه می دهد. از سوی دیگر، در تعالیم دینی و سیره بزرگان دین اسلام، نوروز مصداق نوگرایی، آراستگی و گذار به دورانی نو در حیات بشری محسوب می‌شود. براساس این پیام این نگاه تعالی بخش به مقوله تحویل سال و نوروز، نشان می دهدکه بزرگان دین نیز نگاهی فراتر از یک مراسم یا سنت به آن داشته و آنرا نقطه عطفی در ارتقای ارزش‌های انسانی قلمداد می‌کنند. در این پیام آمده آنچه اکنون ضرورت پاسداشت نوروز را بیش‌تر هویدا می‌سازد، استفاده از این فرصت مشترک در کنار سایر اشتراکات جهت همزیستی، هم افزایی و همگرایی بهینه ملت‌ها و تکوین، تثبیت و تکامل همکاری‌های آنها حول نگاه فرهنگی- تمدنی مشترک است. در این پیام همچنان گفته شده که نوروزجایگاهی ویژه نزد ملت‌های منطقه داشته و ضامن ایجاد اتحادی مثال زدنی و مستمر در مسیر تعامل ملت‌ها و دولت‌های منطقه با یکدیگراست. ملت‌های مسلمان، فرهنگ دوست و تمدن ساز منطقه بویژه ملت قهرمان و مجاهد افغانستان می‌توانند در توسعه فرهنگ نوروز، فرهنگ همدلی، نشاط، امید، همدیگرپذیری، اتحاد و انسجام ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیر بسزایی داشته باشند.