سرپرست وزارت خارجه در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور روسیه در امور تغییرات اقلیمی خواهان ارتقای سطح روابط دیپلوماتیک با روسیه شد. سرپرست وزارت خارجه در این دیدار، همچنان خواهان حمایت روسیه از حضور هیأت حکومت سرپرست در نشست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی شده‌است. در ادامه دیدوبازدیدهای مقام‌های حکومت سرپرست با نمایندگان کشورهای منطقه و جهان؛ […]

سرپرست وزارت خارجه در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور روسیه در امور تغییرات اقلیمی خواهان ارتقای سطح روابط دیپلوماتیک با روسیه شد. سرپرست وزارت خارجه در این دیدار، همچنان خواهان حمایت روسیه از حضور هیأت حکومت سرپرست در نشست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی شده‌است.

در ادامه دیدوبازدیدهای مقام‌های حکومت سرپرست با نمایندگان کشورهای منطقه و جهان؛ عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در شبکه اجتماعی ایکس روز (شنبه،۲۱ دلو) از دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با روسلان ادل گریف، مشاور آقای پوتین در کابل خبر داده‌است. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور روسیه در امور تغییرات اقلیمی، خواهان ارتقای سطح روابط دیپلوماتیک با روسیه شد. امیرخان متقی همچنین خواهان حمایت روسیه از حضور هیأت حکومت سرپرست در نشست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی شد. آقای متقی همچنین از روسیه خواسته تا در زمینه حفاظت از محیط ‌‌زیست و حفاظت از جنگل‌ها با نهادهای ذی‌ربط حکومت سرپرست همکاری کند و کارمندان این نهادها را آموزش دهد.

مشاور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه گفته که باید نماینده حکومت سرپرست در نشست بعدی کوپ‌ ۲۹ که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود، شرکت کند. قابل یادآوری است که از نماینده حکومت سرپرست در نشست کوپ‌ ۲۸ در دبی دعوت نشده بود.

درحالی سرپرست وزارت خارجه خواستار ارتقای سطح دپلماتیک به روسیه شده‌است که بارها مقام‌های روسی خواستار تشکیل حکومت فراگیر سیاسی و قومی در افغانستان شده‌اند؛ با این وجود، مقام‌های حکومت سرپرست حکومت کنونی را همه‌شمول و سخن گفتن در این موضوعات را به مثابه مداخله در امور داخلی کشور عنوان کردند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv