امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته است که در افغانستان گروه داعش وجود ندارد. او با تاکید بر این‌که شهروندان افغانستان با هم مشکلی ندارند افزود که اعضای داعش که با حکومت درگیر می‌شوند شهروندان خارجی هستند. آقای متقی هم‌چنان، سخنان تازه مایکل کوریلا، رییس ستاد فرماندهی امریکا در خاور میانه ″سنتکام″ را هم رد […]

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته است که در افغانستان گروه داعش وجود ندارد.

او با تاکید بر این‌که شهروندان افغانستان با هم مشکلی ندارند افزود که اعضای داعش که با حکومت درگیر می‌شوند شهروندان خارجی هستند. آقای متقی هم‌چنان، سخنان تازه مایکل کوریلا، رییس ستاد فرماندهی امریکا در خاور میانه ″سنتکام″ را هم رد کرد. این فرماندهی امریکایی گفته بود تهدید داعش در افغانستان افزایش یافته است. این در حالی‌است که اعضای داعش هرازگاهی مسوولیت حمله‌های در کشور بر عهده می‌گیرند.

در حالی که گروهی داعش هر ازچند گاهی مسوولیت حمله‌های را در کشور برعهده می‌گیرد، وزیر خارجه حکومت سرپرست می‌گوید که گروه داعش در افغانستان وجود ندارد. امیرخان متقی در گفت‌وگویی با تلویزیون ملی گفت آنعده اعضای داعش که با حکومت سرپرست درگیر می‌‌شوند، خارجی هستند و از بیرون می‌‌آیند. آقای متقی تاکید کرد که افغانستانی‌ها با هم مشکلی ندارند.

سرپرست وزارت خارجه کشور، هم‎چنین اظهارات تازه مایکل کوریلا، رییس ستاد فرماندهی امریکا در خاور میانه ″سنتکام″ را هم رد که گفته بود تهدید داعش در افغانستان افزایش یافته است.

درهمین‌حال شماری از آگاهان نظامی به این باورند که دست‌های بیرونی در پشت گروه‌های هراس‌افگن دخیل اند.

با این حال، سخن‌گویان حکومت سرپرست بارها از درگیری با جنگ‌جویان شاخه خراسان داعش خبر رسانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، سخن‌گویان مرکزی و محلی حکومت سرپرست، از یورش به سه مخفی‌گاه داعش در شهر مزارشریف خبرداده بودند که درپی آن پنج عضو این گروه کشته شدند.