به دنبال خواست‌ها برای تعامل جهان با افغانستان، سرپرست وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که درهای تعامل به روی جهان باز است. آقای دکسن در این دیدار، بیان داشته که کشورش خواستار افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است. در ادامه خواست‌ها برای تعامل جهان با افغانستان، امیرخان متقی سرپرست […]

به دنبال خواست‌ها برای تعامل جهان با افغانستان، سرپرست وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که درهای تعامل به روی جهان باز است.

آقای دکسن در این دیدار، بیان داشته که کشورش خواستار افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است.

در ادامه خواست‌ها برای تعامل جهان با افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با رابرت دکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که درهای تعامل به روی جهان باز است.

آقای متقی در این دیدار همچنان گفته که کابل با همسایگان و جهان روابط حسنه دارد. آقای دکسن بیان داشته که کشورش خواستار افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است. او همچنان گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل را متوازن خواند.

از سوی هم، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در دیدار با یو شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان در مورد روابط دوجانبه چین و افغانستان گفت‌و‌گو ‌کرده‌است. در خبرنامه‌ای این وزارت آمده‌است که آقای مجاهد در این دیدار افزود که با رویکار آمدن حکومت سرپرست روابط افغانستان با کشورهای همسایه به‌ویژه چین مستحکم شده‌است.

مقام‌های حکومت سرپرست بارها خواستار تعامل مثبت جهان با افغانستان شده‌اند، با این حال، جامعه جهانی تعامل با حکومت کنونی را بر تشکیل حکومت فراگیر، رفع نگرانی‌های امنیتی از خاک افغانستان و رعایت موازین حقوق بشری، مشروط ‌کرده‌است. اما حکومت سرپرست پیوسته گفته که افغانستان شروط به رسمیت‌شناسی و ادغام در جامعه جهانی را فراهم ‌کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv