در ادامه روند برنامه موسوم به‌حساب‌دهی دولت به ملت، مسوولان وزارت امور خارجه کارکردهای این وزارت طی یک سال گذشته را با رسانه‌ها همرسانی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست تاکید کرد که جامعه جهانی از موضوع به‌رسمیت شناختن به‌عنوان وسیله فشار بر حکومت کنونی استفاده می‌کنند. آقای متقی بار دیگر تاکید […]

در ادامه روند برنامه موسوم به‌حساب‌دهی دولت به ملت، مسوولان وزارت امور خارجه کارکردهای این وزارت طی یک سال گذشته را با رسانه‌ها همرسانی کردند.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست تاکید کرد که جامعه جهانی از موضوع به‌رسمیت شناختن به‌عنوان وسیله فشار بر حکومت کنونی استفاده می‌کنند. آقای متقی بار دیگر تاکید کرد حکومت سرپرست همه‌شمول است و از همه اقوام در آن نمایندگانی وجود دارد.

سرپرست وزارت خارجه همچنان گفت که سیاست حکومت کنونی متوازن و اقتصاد محور است. آقای متقی تاکید کرد که حکومت سرپرست نمی‌خواهد افغانستان میدان رقابت کشورهای بزرگ جهان باشد.

سرپرست وزارت امور خارجه همچنان اظهار داشت که جهان شرایط مشخصی برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی ندارد، با این حال، کشورهای جهان همواره از ایجاد یک دولت‌فراگیر، رفع محدودیت‌های حقوق‌بشری و رفع نگرانی‌های امنیتی جهان به‌عنوان پیش شرط‌های به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست یاد کرده‌اند.