وزارت معارف با ارسال نامه‌ای به‌ریاست های معارف ولایت‌های کندهار و هلمند فعالیت صنف‌‎های محلی این ولایت‌ها را به‌حالت تعلیق درآورده‌است. سخن‌گوی ریاست معارف کندهار نیز تایید می‌‌کند که رهبری وزارت معارف به‌آنان دستور داده‌است که صنف‌‌های محلی در این ولایت‌ها را تا امر ثانی متوقف کند. وی می‌گوید که این صنف‌ها در پی اعتراض […]

وزارت معارف با ارسال نامه‌ای به‌ریاست های معارف ولایت‌های کندهار و هلمند فعالیت صنف‌‎های محلی این ولایت‌ها را به‌حالت تعلیق درآورده‌است.

سخن‌گوی ریاست معارف کندهار نیز تایید می‌‌کند که رهبری وزارت معارف به‌آنان دستور داده‌است که صنف‌‌های محلی در این ولایت‌ها را تا امر ثانی متوقف کند. وی می‌گوید که این صنف‌ها در پی اعتراض مردم به‌فعالیت این موسسات بسته شده‌است. وی هم‌چنان می‌گوید که در این زمینه صحبت‌ها جریان دارد و به‌زودی این مشکل حل خواهد شد.

وزارت معارف با ارسال نامه به‌ریاست‌های معارف کندهار و هلمند فعالیت صنف‌های محلی را در این ولایت‌‌ها تا امر ثانی  به‌حالت تعلیق درآورده‌است.

متوکل احمد سخنگوی ریاست معارف کندهار نیز تایید می‌‌کند که رهبری وزارت معارف به‌آنان دستور داده‌است که صنف‌‌های محلی و فعالیت تمامی موسسات آموزشی در این ولایت را تا امر ثانی متوقف کند. وی می‌گوید که این صنف‌های در پی اعتراض‌های مردم فعالیت این موسیسات متوقف شده‌است. به گفته انان در این زمینه صحبت‌های جریان دارد و به‌زودی این مشکل حل خواهد شد.

در مکتوب رسمی وزارت معارف آمده است که این وزارت هیأتی را برای بررسی و فعالیت‌‌های تمامی موسسات آموزشی در این ولایت‌‌ها تعیین کرده و به‌همین هدف به ریاست‌های این ولایت‌‌ها دستور داده‌شده که فعالیت‌‌های این مرکزهای آموزشی را به‌حالت تعلیق درآورند.

در همین‌حال شماری از دانش‌آموزان با نگرانی از جازه نداشتن به‌ادامه اموزش شان  می‌گویند تمامی دختران دانش‌آموز و دانشجوی کشور اماده پزیرفتن هر شرط از سوی حکومت سرپرست برای ادامه آموزش‌شان هستند.

در عین‌حال، شماری از استادان با نگرانی از بی‌سرنوشتی اینده تعلیمی و تحصیلی دختران کشور خواهان هر چی زودتر بازگشایی مراکز آموزشی به‌روی دختران کشور شده‌اند.

این در حالی‌‎است که پس از سقوط حکومت پیشین تا هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافته‌اند که به‎مکتب بروند.