مسوولان محلی ولایت کندز می گویند که بر رفت و آمد افراد مسلح غیر مسوول به این ولایت محدودیت وضع کرده اند. قسیم جنگلباغ فرمانده پولیس کندز گفته است که هدف از وضع این محدودیت جلوگیری از ناامنی ها و بی نظمی ها در این ولایت است. آقای جنگلباغ افزوده است که در این مورد […]

مسوولان محلی ولایت کندز می گویند که بر رفت و آمد افراد مسلح غیر مسوول به این ولایت محدودیت وضع کرده اند. قسیم جنگلباغ فرمانده پولیس کندز گفته است که هدف از وضع این محدودیت جلوگیری از ناامنی ها و بی نظمی ها در این ولایت است. آقای جنگلباغ افزوده است که در این مورد یک کمیسیون هم ایجاد شده است و این محدودیت ها در ولسوالی ها نیز تطبیق خواهد شد. به گفته ی او، از آغاز تطبیق این محدودیت ها، سلاح های شماری از افراد مسلح غیر مسوول،، جمع آوری شده است.