در ادامه تنش‌ها میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه ایران از رود هیرمند افغانستان، علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران می‌گوید، کشورش از حق‌آبه خود از آب رود هیرمند یک قدم عقب‌نشینی نخواهد کرد. آقای محرابیان در یک نشست خبری در تهران گفته که حکومت ایران به رهبری ابراهیم رییسی، تلاش‌های لازم را انجام […]

در ادامه تنش‌ها میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه ایران از رود هیرمند افغانستان، علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران می‌گوید، کشورش از حق‌آبه خود از آب رود هیرمند یک قدم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آقای محرابیان در یک نشست خبری در تهران گفته که حکومت ایران به رهبری ابراهیم رییسی، تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد تا مشکل کم آبی ایالت جنوبی سیستان و بلوچیستان حل شود. محرابیان تاکید می‌کند که باوجود تلاش‌های فراوان آنان؛ اما تاکنون سهم لازم را از این رود دریافت نکرده‌اند.

تقریبا طی دوسال گذشته و پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان، آب رود هیرمند به‌موضوع حساس دیپلوماسی بین کابل و تهران مبدل شده‌است. ایران از چندین ماه به‌این‌سو تهدید می‌کند که در زمینه دسترسی به‌ حق‌آبه‌ خود اقداماتی خواهد داشت. در همین‌حال، سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که حکومت کنونی به توافق‌نامه که در زمینه میان دو کشور است، پابند و  دنبال راه حل مناسب است.

قابل ذکر است که طی نزدیک به دوسال، مقام‌های ایرانی از جمله ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران چندین بار اظهارات در رابطه به‌حق‌آبه این کشور از رود هیرمند داشته اند؛ اما حکومت سرپرست در پاسخ گفته که به قرارداد آب رود هیرمند متعهد است و بر اساس آن، آب ایران را تامین کرده‌است، ولی تاکید کرده که رود هیرمند به‌دلیل خشک‌سالی در آن منطقه، آب کافی ندارد؛ چیزی که نظام جمهوری مخلوع نیز، بر آن تاکید می‌کرد.