در ادامه برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، مسوولان اداره ملی خط آهن دستاوردهای یک‌سال‌شان را به‌رسانه‌ها شریک کردند. بخت الرحمن شرافت، رییس اداره ملی خط ‌آهن از کار ساخت فاز اول قطعه چهارم آهن هرات به‌طول ۶۳ کیلو متر خبر داد و گفت که کار این قطعه در مدت ۱۶ ماه آینده تکمیل خواهد شد. […]

در ادامه برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، مسوولان اداره ملی خط آهن دستاوردهای یک‌سال‌شان را به‌رسانه‌ها شریک کردند.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره ملی خط ‌آهن از کار ساخت فاز اول قطعه چهارم آهن هرات به‌طول ۶۳ کیلو متر خبر داد و گفت که کار این قطعه در مدت ۱۶ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

رییس این اداره همچنان افزوده است که در یک ‌سال گذشته از سوی این اداره ۴.۵ میلیون متریک تُن مواد انتقالات شده‌است که از طریق آن ۳.۱ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است.

براساس معلومات مسوولان این اداره سال گذشته بیش از چهار میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته که نسبت به سال قبل آن ۲۵ درصد افزایش داشته است.