لئوناردو گارنیر مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل حفظ فشارهای جامعه جهانی و ملل متحد بر حکومت سرپرست را به‌خاطر محدودیت آموزش دختران در افغانستان حیاتی خواند. آقای گارنیر دیروز در یک نشست خبری در نیویارک از محدودیت شدید علیه آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرد: ″هیچ کشوری در جهان در برابر آموزش افراط‌‌‍گرایی مصوون نیست. […]

لئوناردو گارنیر مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل حفظ فشارهای جامعه جهانی و ملل متحد بر حکومت سرپرست را به‌خاطر محدودیت آموزش دختران در افغانستان حیاتی خواند.

آقای گارنیر دیروز در یک نشست خبری در نیویارک از محدودیت شدید علیه آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرد: ″هیچ کشوری در جهان در برابر آموزش افراط‌‌‍گرایی مصوون نیست. ما باید مراقب کشورهایی مثل افغانستان باشیم″.

همچنان، استفانیا جیانینی، دستیار مدیرکل یونسکو در این نشست، گفت که این سازمان بر نظارت خود از وضعیت آموزش و حمایت از حق آموزش ادامه خواهد داد: ″یونیسف و یونسکو امسال در حدود ۲۰ ولایت در افغانستان مشغول کار است و زمینه آموزش را برای حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز مساعد کرده است که ۶۰ درصد از دانش آموزانی که از این برنامه آموزشی مستفید می‌شوند، دختران اند″.

خانم جیانینی تاکید کرد که سازمان ملل در تلاش است تا زمینه دسترسی آموزش شماری بیشتر افراد در افغانستان را فراهم کند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که جامعه بین‌المللی و سازمان ملل برای تامین حقوق بانوان در افغانستان کاری موثر انجام نداده‌اند.

گفتنی‌است که با رویکار آمدن حکومت سرپرست در کشور، محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع شد. با آنکه این محدودیت‌ها اعتراضات و انتقادهای ملی و بین‌المللی را به همراه شد، اما حکومت