ایندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که جامعه جهانی به کمک با افغانستان ادامه خواهد داد. ارگ در صفحه اکس نوشته که ایندریکا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا از مقام‌های حکومت سرپرست خواست تا در رساندن این کمک‌ها به شهروندان نیازمند هم‌کاری کنند. شماری […]

ایندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که جامعه جهانی به کمک با افغانستان ادامه خواهد داد. ارگ در صفحه اکس نوشته که ایندریکا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا از مقام‌های حکومت سرپرست خواست تا در رساندن این کمک‌ها به شهروندان نیازمند هم‌کاری کنند. شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که جلب کمک‌های جهانی برای بهتر سازی شرایط دشوار اقتصادی موجود در کشور مهم است.

ایندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست می‌گوید که با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا دیدار کرده‌است. ارگ در صفحه اکس نوشته که در این دیدار معاون یوناما گفته که جامعه جهانی به کمک با افغانستان ادامه خواهد داد. همچنان معاون یوناما با مولوی محمد یونس آخوند زاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات دیدار کرده و گفته که پس از این کمک‌های بشری را در بدل تطبیق پروژه‌های انکشافی توزیع خواهند کرد.

معاون یوناما همچنان از مقام‌های حکومت سرپرست خواست تا در زمینه رساندن کمک‌های بشری به شهروندان نیازمندان افغانستان همکاری نمایند.

این دیدار و گفت‌وگوها در کشور در حالی صورت می‌گیرد که فقر و بیکار دامن‌گیر تمام شهروندان کشورشده و نیازمندی مردم کشور به کمک‌های بشر دوستانه جهانی را بیشتر کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv