برنامه پاسخدهی دولت به ملت روز 〈یک‌شنبه، اول اسد〉 در کابل آغاز شد. معین وزارت اقتصاد در نشست خبری که برگزار شد، گفت که این وزارت تلاش دارد که افغانستان را در آینده نزدیک به خودکفایی برسانند. عبدالطیف نظری همچنین در رابطه به‌کمک‌های بشردوستانه جهان به افغانستان گفت که این کمک‌ها برای کاهش رنج مردم […]

برنامه پاسخدهی دولت به ملت روز 〈یک‌شنبه، اول اسد〉 در کابل آغاز شد.

معین وزارت اقتصاد در نشست خبری که برگزار شد، گفت که این وزارت تلاش دارد که افغانستان را در آینده نزدیک به خودکفایی برسانند. عبدالطیف نظری همچنین در رابطه به‌کمک‌های بشردوستانه جهان به افغانستان گفت که این کمک‌ها برای کاهش رنج مردم و نیازمندی‌های آنان موثر است؛ اما، افغانستان نیازدارد که به خودکفایی برسد

معین وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد که یکی از مهم ترین اهداف این وزارت، رشد تولیدات داخلی و ملی است و شهروندان کشور نیز باید با وزارت اقتصاد همگام و همکار باشند.

آقای نظری در ادامه افزود از آن جایی که میوه تازه و سبزی در فصل‌های مختلف فاسد می‌شوند و به دیگر سرزمین‌ها صادر نمی‌شوند، با موسسات صحبت کرده‌اند تا در زمینه ایجاد سردخانه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

معین وزارت اقتصاد در پاسخ به‌پرسش خبرنگاران مبنی بر اوضاع بانوان تجارت پیشه گفت که حکومت کنونی زن ستیز نیست و نگفته است که زنان را از کار و فعالیت باز می‌دارد.

عبدالطیف نظری در حالی از محدود نکردن کار و فعالیت بانوان کشور سخن می‌زند که برعلاوه تمامی محدودیت‌های وضع شده بر بانوان کشور، حکومت سرپرست بر یکی از آخرین منبع در آمدی زنان محدودیت وضع کرد و دستور داد که سالن‌های آرایشگری زنان مسدود شود