بیش از ۱۴۰ خلبان و خدمه‌ی هواپیمای ارتش افغانستان که در تاجیکستان در زندان به سر می‌برند، به کمک امریکا تاجیکستان را ترک کردند. همراه با خلبانان افغانستان، چندین خانواده از افغانستان، از جمله خبرنگاران، تاجیکستان را نیز ترک کردند. گزارش شده است که در میان خلبانان دو زن باردار نیز حضور دارند که تحت […]

بیش از ۱۴۰ خلبان و خدمه‌ی هواپیمای ارتش افغانستان که در تاجیکستان در زندان به سر می‌برند، به کمک امریکا تاجیکستان را ترک کردند.

همراه با خلبانان افغانستان، چندین خانواده از افغانستان، از جمله خبرنگاران، تاجیکستان را نیز ترک کردند. گزارش شده است که در میان خلبانان دو زن باردار نیز حضور دارند که تحت نظر پزشکان تاجیکستان بودند. پیش از این خلبانان افغانستان در۱۵ آگست پس از تصرف کابل، توسط طالبان، از وطن خود خارج شدند. درهمین حال، سخن‌گوی امارت اسلامی از خلبانان کشور خواست که به وظایف ‌شان برگردند، هیچ مشکل امنیتی متوجه آنان نیست.

هم‌چنان لوید آستن، وزیر دفاع امریکا چندی قبل در یک جلسه‌ی استماعیه‌ای در کانگرس امریکا در مورد وضعیت این خلبانان افغانستان در تاجیکستان ابراز نگرانی کرد و گفت که برای انتقال آنان به امریکا با وزارت خارجه‌ی این کشور کار خواهد کرد.