موسسه بین‌‌المللی ناروی در گزارشی از اوضاع اقتصادی و انسانی و هم‌چنان فقر فزاینده در افغانستان نگران کرده‌است. این موسسه بین‌المللی گفته که تغییرات اقلیمی سبب آوارگی، تشدید عدم مصوونیت غذایی و بدتر شدن اوضاع زندگی مردم در افغانستان شده‌است. درهمین‌حال، سخن‌گوی حکومت سرپرست در تویترش نوشته است که از طریق تقویت تجارت می‌توانند با […]

موسسه بین‌‌المللی ناروی در گزارشی از اوضاع اقتصادی و انسانی و هم‌چنان فقر فزاینده در افغانستان نگران کرده‌است.

این موسسه بین‌المللی گفته که تغییرات اقلیمی سبب آوارگی، تشدید عدم مصوونیت غذایی و بدتر شدن اوضاع زندگی مردم در افغانستان شده‌است. درهمین‌حال، سخن‌گوی حکومت سرپرست در تویترش نوشته است که از طریق تقویت تجارت می‌توانند با جریان اقتصاد، کاریابی و پیشرفت کشور خود کمک کنند. از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که افغانستان کشور زارعتی است و مدیریت آب‌ها در کوتاه مدت می‌تواند به‌خودکفایی افغانستان در زمینه مصونیت غذایی کمک کند.

افزایش فقر و تشدید وضعیت بد بشری در افغانستان، به محورهای اصلی نگرانی نهادهای بین‌المللی بدل شده‌است. به تازه‌گی، یک موسسه بین‌‌المللی در گزارشی اعلام کرد اوضاع اقتصادی و انسانی هم‌چنین فقر فزاینده در افغانستان نگران کننده‌است. موسسه بین‌المللی ناروی در گزارشی نوشته که تغییرات اقلیمی سبب آوارگی، تشدید عدم مصونیت غذایی و بدتر شدن اوضاع زندگی مردم در افغانستان شده‌است. اما شماری از آگاهان

درهمین‌حال، ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی حکومت سرپرست در تویترش نوشته است که از طریق تقویت تجارت می‌توانند با جریان اقتصاد، کاریابی و پیشرفت کشور خود کمک کنند از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که افغانستان کشور زارعتی است و مدیریت آب‌ها در کوتاه مدت می‌تواند به‌خودکفایی افغانستان در زمینه مصونیت غذایی کمک کند. آن‌ها اما تاکید می‌کنند که در درازمدت برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.

این درحالی‌است که روز 〈شنبه، ۶ حوت〉 دفتر هماهنگ کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان در سال جاری میلادی به چهار میلیارد و شش صد ملیون دالر کمک بشردوستانه نیاز دارد. اوچا هم‌چنان گفته است که در حال‌حاضر ۲۸٫۳ میلیون تن یعنی بیش از دو سوم جمعیت افغانستان به‌کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.