پس از وضع محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران افغانستان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان ایران، بار دیگر از حاکمان کنونی افغانستان خواهان رفع محدودیت‌ها شده و خطاب به‌حکومت سرپرست گفته که یک روز هم مانع علم اندوزی زنان و دختران نشوند. این روحانی پرنفوذ در ادامه افزوده، حاکمان کابل افراد شایسته را از اقوام […]

پس از وضع محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران افغانستان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان ایران، بار دیگر از حاکمان کنونی افغانستان خواهان رفع محدودیت‌ها شده و خطاب به‌حکومت سرپرست گفته که یک روز هم مانع علم اندوزی زنان و دختران نشوند.

این روحانی پرنفوذ در ادامه افزوده، حاکمان کابل افراد شایسته را از اقوام مختلف در ساختار نظام بگمارند. در همین‌حال، برخی از فعالان عرصه حقوق زن، محدودیت‌های وضع شده را در امر تشدید فقر در کشور تاثیرگذار می‌دانند. از طرفی، شماری از کارشناسان اقتصادی باورمند هستند که ادامه وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست، سبب کاهش کمک‌های بشری شده و اوضاع بد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

پس از وضع محدودیت‌‌ها بر آموزش و تحصیل زنان از سوی حکومت سرپرست، امام جمعه زاهدان ایران بارها به حاکمان کنونی کشور توصیه کرده‌است که مانع علم اندوزی زنان و دختران افغانستان نشوند. مولوی عبدالحمید روحانی پرنفوذ سنی‌ مذهب در ایران، در خطبه نماز جمعه از حکومت سرپرست خواسته است که به زنان و دختران اجازه‌ی آموزش و تحصیل بدهد. وی اکیدا گفته، حتا یک روز هم راه علم ‌آموزی زنان را نگیرید.

مولوی عبدالحمید هم‌چنان از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته است تا از اقوام و‌ مذاهب مختلف استفاده و افراد شایسته را در ساختار نظام شریک کنند.در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران بحران‌هایی را در پی خواهدداشت.

در عین زمان، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که اگر حکومت سرپرست به‌وضع محدودیت‌ها علیه زنان ادامه دهد، این امر سبب کاهش بیش‌تر کمک‌های جامعه جهانی می‌شود و اوضاع بد اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان ایران در حالی مطرح شده‌است که حکومت سرپرست از بدو تسلط‌ بر کشور، نخست آموزش دختران و سپس تحصیل و کار زنان را ممنوع کردند؛ اما برخی از مقام‌های حکومت سرپرست اخیرا اظهار داشتند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان موقتی است و این محدودیت‌ها به زودی رفع خواهد شد.