مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا باردیگر بر تعامل مثبت با جهان به‌ویژه کشورهای همسایه تأکید کرد. معاون سیاسی ریاست‌الوزرا تأکید کرد که حکومت سرپرست افغانستان نمی‌خواهد مناسباتش با هیچ کشوری آسیب ببیند. وی همچنان گفت که جهان باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام داشته باشد. در ادامه در خواست مقام‌های حکومت سرپرست […]

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا باردیگر بر تعامل مثبت با جهان به‌ویژه کشورهای همسایه تأکید کرد. معاون سیاسی ریاست‌الوزرا تأکید کرد که حکومت سرپرست افغانستان نمی‌خواهد مناسباتش با هیچ کشوری آسیب ببیند. وی همچنان گفت که جهان باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام داشته باشد.

در ادامه در خواست مقام‌های حکومت سرپرست بر تعامل مثبت جهان با این حکومت، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، در ضیافت افطاری با مسئولان و نمایندگان رسانه‌ها و شماری از آگاهان سیاسی باردیگر بر تعامل مثبت با جهان به‌ویژه کشورهای همسایه تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر در این نشست گفت که حکومت سرپرست افغانستان نمی‌خواهد مناسباتش با هیچ کشوری آسیب ببیند و جهان باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام داشته باشد.

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند زمانی جهان با حکومت سرپرست افغانستان تعامل می‌کند، که شروطش از سوی این حکومت عملی شود.

مولوی عبدالکبیر در این نشست خطاب به رسانه‌ها و آگاهان سیاسی، گفته که در دو سال گذشته به ‌خاطر نفاق‌افگنی در افغانستان تلاش‌های گسترده صورت گرفته و اکنون نیاز است تا به‌خاطر از بین بردن نفاق و تقویت وحدت، کار شود. معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این نشست همچنان گفته که در روشنی منافع ملی و احکام اسلامی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ی حمایت صورت می‌گیرد. وی همچنان از رسانه‌ها خواسته که واقعیت‌های جامعه را بازتاب دهند. در حالی معاون سیاسی ریاست‌الوزار بر حمایت از رسانه‌ها تأکید می‌کند که هنوز سرنوشت قانون رسانه‌های همگانی مشخص نیست و این امر سبب نگرانی خبرنگاران شده‌است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در حالی بر تعامل مثبت با جهان و کشورهای همسایه تأکید می‌کند که جهان مبارزه با تروریزم، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر را به عنوان شروط اصلی خود برای تعامل با افغانستان مطرح کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv