معاون سیاسی رئیس‌الوزرا اشتراک در نشست‌های سازمان ملل را به پذیرش خواست‌های‌ حکومت سرپرست مشروط کرده‌است. پیوست به سلسله اظهارنظرها پیرامون نشست دوحه، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا باردیگر اشتراک در نشست‌های ملل متحد را مشروط به پذیرش خواست‌های حکومت سرپرست کرده‌است. مولوی عبدالکبیر این سخنان را شام روز‌ (پنج‌شنبه، ۳ حوت) در یک مراسم دستاربندی در […]

معاون سیاسی رئیس‌الوزرا اشتراک در نشست‌های سازمان ملل را به پذیرش خواست‌های‌ حکومت سرپرست مشروط کرده‌است. پیوست به سلسله اظهارنظرها پیرامون نشست دوحه، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا باردیگر اشتراک در نشست‌های ملل متحد را مشروط به پذیرش خواست‌های حکومت سرپرست کرده‌است.

مولوی عبدالکبیر این سخنان را شام روز‌ (پنج‌شنبه، ۳ حوت) در یک مراسم دستاربندی در کابل مطرح کرده‌است. معاون سیاسی رئیس‌الوزرا همچنان عملکرد سازمان ملل در زمینه اشتراک هیأت حکومت سرپرست در نشست دوحه را «غیرمنصفانه» خوانده و افزوده‌است که در نشست‌های آینده در صورت پذیرفته ‌شدن خواست‌های‌شان، اشتراک خواهند کرد.

مولوی عبدالکبیر همچنان تأکید کرده‌است که کشورهای همسایه و جامعه جهانی اطمینان داشته باشند که از خاک افغانستان برای هیچ کشور خطر نخواهد بود.

درحالی مقام‌های حکومت سرپرست از نشست دوحه انتقاد می‌کنند که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه به خبرنگاران گفت که قبل از نشست نامه‌ای را از سوی حکومت سرپرست دریافت کرد که اصول سازمان ملل را نقض می‌کرد و پذیرفتنی نبود‌. گوترش تأکید کرد که غیبت حکومت سرپرست در این نشست به اهداف نشست دوحه ضرری نرسانده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv