وزارت خارجه امریکا گفته که بازداشت شهروندان امریکایی‌ در افغانستان مانع تعامل مثبت واشنگتن با حکومت سرپرست شده‌است. از سوی هم، یک مقام پیشین کاخ سفید توافقنامه‌ای دوحه را بسیار ضعیف خوانده و خواستار کنار گذاشتن این توافتقنامه شده‌است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که بازداشت شهروندان امریکایی‌ در افغانستان در تعامل مثبت […]

وزارت خارجه امریکا گفته که بازداشت شهروندان امریکایی‌ در افغانستان مانع تعامل مثبت واشنگتن با حکومت سرپرست شده‌است. از سوی هم، یک مقام پیشین کاخ سفید توافقنامه‌ای دوحه را بسیار ضعیف خوانده و خواستار کنار گذاشتن این توافتقنامه شده‌است.

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که بازداشت شهروندان امریکایی‌ در افغانستان در تعامل مثبت واشنگتن با حکومت سرپرست مانع ایجاد کرده‌است. متیو میلر افزوده که مقام‌های امریکایی در جلسات با نمایندگان حکومت سرپرست بر رهایی فوری و نامشروط این شهروندان تأکید کرده‌اند: «حکومت امریکا به‌طور مستمر و پایدار، از جمله در جلساتی با نمایندگان طالبان، بر آزادی فوری و بدون قیدوشرط امریکایی‌های بازداشتی در افغانستان پافشاری کرده‌است. بازداشت شهروندان امریکا یک مانع مهم در تعامل مثبت امریکا و طالبان است».

از سوی هم لیزا کورتس، یک مقام سابق کاخ سفید توافقنامه‌ای دوحه را بسیار ضعیف و به نفع حکومت سرپرست خوانده‌است. او همچنان از واشنگتن خواسته که باید توافقنامه دوحه را کنار بگذارد و به‌دنبال راه‌های جدید تعامل مشروط و نتیجه‌بخش با این حکومت باشد: «در چهارمین سالگرد توافقنامه دوحه، من فکر می‌کنم زمان آن فرارسیده که آنرا کنار بگذاریم و راه‌های جدیدی برای تعامل با طالبان بیابیم، تعامل مشروط که آن‌ها را تحت فشار قرار دهد تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند».

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که بحران افغانستان در صورت می‌تواند حل شود که حکومت سرپرست شروط جهان را عملی کنند، تا زمینه‌های تعامل افغانستان با جهان ایجاد شود.

توافقنامه دوحه پس از ۱۸ ماه مذاکره میان هیأت امریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد و هیأت حکومت سرپرست به رهبری ملا برادر حاصل شد و جهان شروط تعامل با این حکومت را ضروری دانسته‌اند که همانا رعایت حقوق بشر، مبارزه علیه گروه‌های تروریستی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است. اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره اعلام کرده‌اند که شروط جهانی از سوی این حکومت عملی شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv