اوزبیکستان امروز میزبان نخستین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورهای همسایه افغانستان است. نمایندگان ویژه‌ی کشورهای اوزبیکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند. وضعیت کنونی افغانستان، تعامل دو طرفه کشورها برای حل چالش‌های فعلی، تامین ثبات درازمدت و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از موضوعات مورد بحث این نشست است. در […]

اوزبیکستان امروز میزبان نخستین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورهای همسایه افغانستان است.

نمایندگان ویژه‌ی کشورهای اوزبیکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند. وضعیت کنونی افغانستان، تعامل دو طرفه کشورها برای حل چالش‌های فعلی، تامین ثبات درازمدت و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از موضوعات مورد بحث این نشست است.

در ادامه‌ی رای زنی‌ها برای بهبود وضعیت افغانستان و منطقه، روز 〈سه‌شنبه، ۱۶ حوت〉 تاشکند پایتخت اوزبیکستان میزبان نخستین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورهای همسایه افغانستان است.

رسانه‌های اوزبیکستانی گزارش داده‌اند که نمایندگان ویژه‌ی کشورهای اوزبیکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند.

وضعیت کنونی افغانستان، تعامل دو طرفه کشورها برای حل چالش‌های فعلی، تامین ثبات درازمدت و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از موضوعات مورد بحث این نشست است.

گفتنی‌است که این نشست بدون حضور نماینده‌ی حکومت سرپرست برگزار شده‌است.

تاشکند پایتخت اوزبیکستان در حالی نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرده که با گذشت بیش از ۱۸ ماه به‌شمول اوزبیکستان تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است.