اکادمی علوم افغانستان نشستی را تحت عنوان ″مزایای سیاست خارجی بی‌طرف افغانستان″ برگزار کرد. معاون اداری ریاست الوزرا در این نشست گفت که حکومت سرپرست می‌خواهد افغانستان برای همیشه یک کشور بی‌طرف باقی بماند و عضو هیچ اردوگاه نظامی نشود. اکادمی علوم نشستی را زیر نام ″مزایای سیاست خارجی بی‌طرف افغانستان″ در این اکادمی برگزار […]

اکادمی علوم افغانستان نشستی را تحت عنوان مزایای سیاست خارجی بی‌طرف افغانستان برگزار کرد. معاون اداری ریاست الوزرا در این نشست گفت که حکومت سرپرست می‌خواهد افغانستان برای همیشه یک کشور بی‌طرف باقی بماند و عضو هیچ اردوگاه نظامی نشود.

اکادمی علوم نشستی را زیر نام مزایای سیاست خارجی بی‌طرف افغانستان در این اکادمی برگزار کرد. معاون اداری ریاست الوزرا در این نشست گفت که با آمدن شوروی سابق در افغانستان، مسأله بی‌طرفی افغانستان بر هم خورد که در نتیجه افغانستان متضرر گشت. عبدالسلام حنفی ضمن این‌که گفت در افغانستان امنیت تأمین شده، فساد اداری از بین رفته و کشت و قاچاق مواد مخدر ممنوع شده، تأکید کرد که حکومت سرپرست می‌خواهد افغانستان برای همیشه یک کشور بی‌طرف باقی بماند و عضو هیچ اردوگاه نظامی نشود.

آقای حنفی در ادامه تأکید کرد که آنان با همه همسایه‌‌ها روابط حسنه می‌‌خواهند، در امور داخلی آن‌ها مداخله نمی‌کنند و انتظار دارند تا این کشورها نیز، عدم مداخله در امور داخلی افغانستان را در دستور کار خود قرار دهند.

در کنار این، رئیس دفتر وزارت خارجه از قول امیرخان متقی گفت که سیاست خارجی بی‌‌طرف افغانستان یکی ارزش‌‌های معنوی کشور بوده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان تهدیدی بر منطقه ایجاد کند و همین‌طور به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند در امور افغانستان دخالت کند.

افزون بر این، معاون اکادمی علوم ضمن اشاره به بی‌طرفی و اقتصادمحور بودن سیاست حکومت سرپرست، تأکید کرد که افغانستان می‌باید در سیاست خود مستقل و آزاد باشد؛ چون به باور وی، این موضوع حیثیت حیاتی برای کشور دارد.

معاون اداری ریاست الوزرا در حالی بر مداخله نکردن کشورها در امور داخلی افغانستان تأکید می‌کند که اخیراً، دو نشست بزرگ توسط مخالفان حکومت سرپرست و در همکاری و هماهنگی با کشورهای میزبان، برگزار شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv