در دومین روز سال جدید، شماری از جوانان به منظور ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان شهروندان، نمایشگاه خیابانی را در شهر کابل برگزار کردند. برگزار کنندگان می‌گویند که حضور زنان در این نمایشگاه بسیار اندک است. در همین‌حال، شماری از اشتراک کنندگان بر اهمیت کتاب‌خوانی تاکید می‌کنند و می‌گویند که جوانان به‌دلیل نبود کار و […]

در دومین روز سال جدید، شماری از جوانان به منظور ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان شهروندان، نمایشگاه خیابانی را در شهر کابل برگزار کردند.

برگزار کنندگان می‌گویند که حضور زنان در این نمایشگاه بسیار اندک است. در همین‌حال، شماری از اشتراک کنندگان بر اهمیت کتاب‌خوانی تاکید می‌کنند و می‌گویند که جوانان به‌دلیل نبود کار و تحصیل، ناچار اند کشور را ترک کنند. در کنار این، کودکانی نیز در این نمایشگاه اشتراک کرده‌اند و می‌گویند که دوست دارند با مطالعه کتاب‌ها چیزی بیاموزند. نمایشگاه کتاب در حالی برگزار شده که شمار زیادی از شهروندان به‌دلیل فقر، توانایی خرید کتاب را ندارند.

شماری از جوانان دختر و پسر، نمایشگاه خیابانی کتاب را در شهر کابل برگزار کردند. آنان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و تشویق شهروندان به‌ویژه جوانان برای نهادینه شده فرهنگ کتاب‌خوانی عنوان می‌کنند.

همزمان، برگزار کنندگان از حضور جوانان ابراز خرسندی کرده می‌افزایند که در این نمایشگاه، حضور دخترخانم‌ها بسیار اندک و تقریبا حضور ندارند.

در عین‌زمان، شماری از اشتراک کنندگان در این نمایشگاه، به اهمیت مطالعه در زندگی می‌گویند؛ اما، تاکید می‌کنند که شرایط موجود، نبود زمینه‌های کاری و تحصیلی، جوانان را ناچار به فرار منظم و غیر منظم از کشور کرده‌است.

در کنار این، کودکانی نیز در این نمایشگاه به‌چشم می‌خورند که کتاب‌ها را وارسی می‌کنند و دوست دارند با مطالعه و علم اندوزی، در آینده برای خود کسی باشند.

این نمایشگاه در حالی برگزار شده‌است که شمار زیادی از شهروندان، به‌دلیل فقر بی‌پیشینه، توانایی خرید کتاب را ندارند.

با آنکه سطح مطالعه و کتاب‌خوانی در میان شهروندان به شدت کاهش یافته است؛ اما، هستند کسانی که برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان، تلاش می‌کنند تا این فرهنگ نیک را نهادینه کنند.