معاون سیاسی رییس‌الوزرا با نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان و رییس هیات این اتحادیه، دیدار کرده‌است. صفحه تویتر ارگ در خبرنامه نوشته که در این دیدار، توماس نیکلاسون گفته که اتحادیه اروپا از آموزش پسران و دختران در افغانستان، پشتی‌بانی می‌کند. در این دیدار نیکلاسون انحصارگری را عامل فروپاشی حکومت پیشین دانسته و به […]

معاون سیاسی رییس‌الوزرا با نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان و رییس هیات این اتحادیه، دیدار کرده‌است.

صفحه تویتر ارگ در خبرنامه نوشته که در این دیدار، توماس نیکلاسون گفته که اتحادیه اروپا از آموزش پسران و دختران در افغانستان، پشتی‌بانی می‌کند. در این دیدار نیکلاسون انحصارگری را عامل فروپاشی حکومت پیشین دانسته و به حکومت سرپرست پیشنهاد کرده که از مشورت‌های افغانستانی‌های متخصص و مجرب استفاده شود. هم‌چنان در این دیدار، معاون سیاسی رییس‌الوزرا، نقش اتحادیه اروپا در تامین تعامل مثبت میان حکومت سرپرست با جهان را مهم دانسته و افزوده که حکومت کنونی به تشکیل حکومت همه‌شمول متعهد است.

براساس خبرنامه منتشر شده در صفحه تویتر ارگ، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس‌الوزرا با نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان و رافایلا یودیس کاردار و رییس هیات این اتحادیه، دیدار کرده‌است. گفته شده که در این دیدار توماس نیکلاسون به حکومت سرپرست پیشنهاد کرده که از مشورت‌های افغانستانی‌های متخصص و مجرب استفاده شود، زیرا حکومت پیشین را همین انحصار سرنگون کرد. هم‌چنان در این خبرنامه آمده است که توماس نیکلاسون بر ادامه  کمک‌های بشری و نقش گفت‌وگو در حل مشکلات موجود تاکید کرده و افزوده است که اتحادیه اروپا از آموزش پسران و دختران که خواست مردم افغانستان است، پشتی‌بانی می‌کند.

در ادامه خبرنامه آمده که در این دیدار مولوی عبدالکبیر، نقش اتحادیه اروپا را در تامین تعامل مثبت میان حکومت سرپرست با جهان ارزنده خوانده و خواستار سهم این اتحادیه در بازسازی افغانستان شده‌است. مولوی عبدالکبیر افزوده است که حکومت سرپرست به تشکیل حکومت همه‌شمول متعهد است و تلاش می‌کند تا افراد متخصص را در حکومت شامل کند.

گفتنی‌است که بیش از یک‌ونیم سال از حکم‌روایی حکومت سرپرست در افغانستان می‌گذرد و تا هنوز هیچ کشوری این حکومت را به‌رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی همواره تشکیل حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌های حقوق بشری در کشور را از شرایط اساسی به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست عنوان کرده‌است.