در ادامه‌ی مسدودماندن مکتب‌ها و مراکز آموزشی به‌روی دختران در کشور، دید‌بان حقوق‌بشر آینده افغانستان را بدون دختران و زنان آموزش‌دیده تاریک خوانده و گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از رفتن به‌مکتب در آن منع شده ‌اند. در همین‌حال، کمیسیون حقوق‌بشر حکومت پیشین افغانستان از کشورها و سازمان‌‌های جهانی […]

در ادامه‌ی مسدودماندن مکتب‌ها و مراکز آموزشی به‌روی دختران در کشور، دید‌بان حقوق‌بشر آینده افغانستان را بدون دختران و زنان آموزش‌دیده تاریک خوانده و گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از رفتن به‌مکتب در آن منع شده ‌اند.

در همین‌حال، کمیسیون حقوق‌بشر حکومت پیشین افغانستان از کشورها و سازمان‌‌های جهانی خواسته که برای رعایت حقوق‌بشر از سوی حکومت کنونی در افغانستان، فشارها بر این حکومت را افزایش دهند. همزمان با این، شماری از فعالان حقوق زن حذف زنان از جامعه را برای آینده کشور خطرناک می‌دانند.

دیدبان حقوق‌بشر در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، با نشر تویتی گفته است افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از رفتن به‌مکتب در آن منع شده‌‌اند. این نهاد افزوده که بدون دختران و زنان آموزش‌دیده، افغانستان با آینده تاریک روبه‌رو خواهد شد.

درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن حضور زنان و دختران را در همه عرصه‌ها در اجتماع ضروری دانسته و حذف آنان از اجتماع را سبب متضرر شدن جامعه می‌دانند.

همزمان با این، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در حکومت پیشین افغانستان از گزارش سال‌‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سازمان عفو بین‌الملل که در آن از نقض حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اشاره شده است استقبال کرده و از کشورها و سازمان‌‌های جهانی خواسته که برای جلوگیری از نقض حقوق‌بشر از سوی حکومت کنونی در افغانستان، فشارها بر این حکومت را افزایش دهند.

گفتنی‌است که با سقوط حکومت پیشین، دختران از آموزش و تحصیل محروم و زنان از کار در ادارات داخلی و خارجی منع شدند. این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست بارها اعلام کرده‌اند که زمینه‌های آموزشی و کار برای زنان و دختران فراهم خواهد و هم‌چنان نقض حقوق‌بشری در کشور را نیز رد کرده‌اند.