دفتر هماهنگ‌ کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ‌ملل متحد در افغانستان، خواستار کمک پول برای کمک‌رسانی به افراد نیازمند در افغانستان شده و گفته است که از ۲۸ میلیون نیازمند در افغانستان ۲۳ میلیون تن باید در اولیت کمک‌ها قرار بگیرند. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی این کمک‌ها را راه حل برای ریشه‌کن کردن فقر […]

دفتر هماهنگ‌ کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ‌ملل متحد در افغانستان، خواستار کمک پول برای کمک‌رسانی به افراد نیازمند در افغانستان شده و گفته است که از ۲۸ میلیون نیازمند در افغانستان ۲۳ میلیون تن باید در اولیت کمک‌ها قرار بگیرند.

در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی این کمک‌ها را راه حل برای ریشه‌کن کردن فقر قلم داد نمی‌کنند. از سوی‌هم، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان گفته که باید به زنان و دختران افغانستان فرصت داده شود تا توانایی و ظرفیت خود را نشان دهند و به شکوفایی کشورشان کمک کنند.

پس از سقوط حکومت پیشین نهادهای کمک‌رسان همواره از وضعیت وخیم بشری در کشور هشدار داده‌اند. حالا در تازه‌ترین مورد دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ‌ملل متحد در افغانستان “اوچا” با نشر تویتی از بحران اقتصادی در کشور نگرانی کرده و گفته است که از ۲۸ میلیون نیازمند در افغانستان ۲۳ میلیون تن فقر شدید را تجربه می‌کنند.و باید در اولیت قرار بگیرند. این نهاد برای کمک با افراد نیازمند در افغانستان خواستار ۴٫۶ میلیارد دالر از جهان شده‌است.

همزمان با این، شماری از اگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که کمک‌های فعلی نهادهای کمک‌رسان برای ریشه‌کن کردن فقر بسنده نیست.

در همین‌حال،کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در تویتی نوشته که آموزش در هر مقطع یک حق انسانی است. این سازمان افزوده که باید به زنان و دختران افغانستان فرصت داده شود تا توانایی و ظرفیت خود را نشان دهند و به شکوفایی کشورشان کمک کنند.

این در حالی‌است که چندی پیش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که نرخ سوءتغذیه در افغانستان به‌ طور نگران ‌کننده‌ ای بالا بوده و چهار میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده‌است.