نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان گفته است زنان و دختران افغانستان که مجبور به‌نشستن در خانه شده‌اند، فشار روانی شدید را تجربه می‌کنند. از سویی‌هم، شماری از فعالان حقوق زن نشست‌‎ها و اعلامیه‌های نهاد‌ای حقوق‌بشری جهانی در حمایت از زنان افغانستان را بسنده نمی‌دانند و خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی این نهادها هستند. همزمان […]

نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان گفته است زنان و دختران افغانستان که مجبور به‌نشستن در خانه شده‌اند، فشار روانی شدید را تجربه می‌کنند.

از سویی‌هم، شماری از فعالان حقوق زن نشست‌‎ها و اعلامیه‌های نهاد‌ای حقوق‌بشری جهانی در حمایت از زنان افغانستان را بسنده نمی‌دانند و خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی این نهادها هستند. همزمان با این، سازمان جهانی صحت نقش زنان در عرضه خدمات صحی به‌ویژه در فصل زمستان بسیار مهم دانسته است.

پس از واکنش‌ها مبنی بر محرومیت دختران از آموزش و تحصیل و هم‌چنان منع کار زنان در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی، تام وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان پس از دیدارش با مقام‌های پاکستان با نشر تویتی گفته زنان و دختران افغانستان که مجبور به‌نشستن در خانه شده‌اند، فشار روانی شدید را تجربه می‌کنند. به‌گفته آقای وست دستورات حکومت سرپرست دسترسی میلیون‌ها شهروند افغانستان به‌کمک‌های حیاتی و نظام آموزش را متاثر ساخته است: ″زنانی که تنها سرپرست خانواده در افغانستان هستند در رنج به سر می‌برند و جامعه بین‌المللی باید نیازهای آن‌ها را در اولویت قرار دهد. زنان و دخترانی که در خانه محبوس شده ‌اند، نمی ‌توانند آزادانه تردد و تحصیل کنند، استرس‌‌های روحی و روانی شدیدی را تجربه می‌کنند″.

همزمان با این، سازمان جهانی صحت در تویتی نوشته که نقش زنان در عرضه خدمات صحی به‌ویژه در فصل زمستان بسیار مهم است. این سازمان افزوده است که از کار کارمندان صحی زن در افغانستان قدردانی می‌کند که در رساندن خدمات صحی به‌شهروندان کشورشان قربانی داده‌اند.

از سویی‌هم،  شماری از فعالان حقوق زن نشست‌ها و اعلامیه‌های نهاد‌ای حقوق‌بشری جهانی در حمایت از زنان افغانستان را بسنده نمی‌دانند و خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی این نهادها هستند.

این در حالی‌است سازمان ملل متحد در تلاش است که حکومت سرپرست را ترغیب کند تا فرمان‌هایش در مورد کار و آموزش زنان و دختران را پس بگیرد. حکومت سرپرست پس از مسدود کردن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها کار زنان در اداره‌های غیردولتی را منع کرد، اقدامی که با عکس‌العمل‌های شدید به همراه شد.