دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ می‌گوید که منع آموزش دختران، پیشرفت‌‌‌های عمده۲۰  سال گذشته در بخش آموزش را از بین می‌‌برد. در همین‌حال، در گزارشی سازمان داکتران بدون مرز گفته است فقر گسترده در پی افزایش محدودیت برکار زنان، بحران بشری را در افغانستان بیش‌تر کرده‌است. همزمان با این شماری از […]

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ می‌گوید که منع آموزش دختران، پیشرفت‌‌‌های عمده۲۰  سال گذشته در بخش آموزش را از بین می‌‌برد.

در همین‌حال، در گزارشی سازمان داکتران بدون مرز گفته است فقر گسترده در پی افزایش محدودیت برکار زنان، بحران بشری را در افغانستان بیش‌تر کرده‌است. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن خواستار لغوهرچی زوتر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در کشور شده‎‌اند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” با نگرانی از از بین رفتن پیشرفت‌های عمده در۲۰ سال گذشته در بخش آموزش در افغانستان بار دیگر از حکومت سرپرست خوستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان در کشور شد: ″تصمیم طالبان افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل می‌‌کند که دست‌رسی زنان و دختران به تعلیم و تربیه در آن محدود است. ما خواهان دست‌رسی فوری و غیرقابل مذاکره به تعلیم و تربیه همه دختران و زنان در افغانستان هستیم″.

همزمان با این، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند در حالی که فقر در کشور داد میزند درامد زنانی که تنها نان‌آور خانواده هستند از افزیش فقر در کشور جلوگیری می‌کند. آنان از حکومت سرپرست خواسته‌اند که هرچی زودتر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در کشور را لغو کند.

در همین‌حال، در گزارشی که از سوی سازمان داکتران بدون مرز زیر عنوان دست‌رسی به امکانات صحی و موانع دست‌رسی به آن در افغانستان دوشنبه(۱۷ دلو) منتشر شد در ان آمده است گسترش فقر در پی منع کار زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی بحران بشری را در افغانستان بیش‌تر کرده است. دراین گرازش که وضعیت افغانستان را در سال ۲۰۲۲ برسی کرده‌است آمده که مادران به‌‌دلیل نبود امکانات صحی و غذای کافی دچار سوءتغذی شده‌اند: ″محدودیت‌های وضع شده بالای زنان باعث شده که آنان به خدمات صحی دست‌رسی نداشته باشند، بسیاری از زنان با وجود این‌که ضرورت دارند تا به شفاخانه‌ها برای تداوی خود مراجعه کنند، اما نمی‌توانند بروند و این برای‌شان بسیار مشکل است که به‌خدمات صحی دست‌رسی پیدا کنند″.

گفتنی‌است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده و پس از ان کار زنان در موسسه‌‌های داخلی و خارجی را نیز منع کرد. که این امر واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت. اما حکومت سرپرست با تاکید همواره گفته است که به کار و آموزش زنان و دختران متعهد است و کار روی طرح برای برگشت زنان و دختران به کار و آموزش جریان دارد.