در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بی‌جا شدگان داخلی و مهاجران افغانستان در دیگر کشورها، سازمان جهانی مهاجرت گفته است بالای طرزالعملی کار می‌‌کند که به اساس آن به ۲٫۶ میلیون شهروند افغانستان که پس از۱۵ اگست ۲۰۲۱ از افغانستان مهاجر شده و یا هم در داخل بی‌جا شده‌اند کمک صورت بگیرد. درهمین‌حال، شماری از […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بی‌جا شدگان داخلی و مهاجران افغانستان در دیگر کشورها، سازمان جهانی مهاجرت گفته است بالای طرزالعملی کار می‌‌کند که به اساس آن به ۲٫۶ میلیون شهروند افغانستان که پس از۱۵ اگست ۲۰۲۱ از افغانستان مهاجر شده و یا هم در داخل بی‌جا شده‌اند کمک صورت بگیرد.

درهمین‌حال، شماری از فعالان مهاجران می‌گویند که حکومت سرپرست با تامین امنیت، فراهم‌ سازی اشتغال و ایجاد ثبات می‌‍تواند جلو مهاجرت شهروندان کشور را بگیرد. همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصادی حکومت کنونی را مکلف به‌تامین شرایط زندگی مرفه به‌بی‌جا شدگان داخلی می‌خوانند.

پس از سقوط حکومت پیشین، شماری از شهروندان کشور رو به مهاجرت‌های داخلی و شماری دیگر به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر مهاجر شده‌اند. حالا سازمان جهانی مهاجرت در گزارش گفته است بالای طرزالعملی کار می‌‌کند که به‌اساس آن به ۲٫۶ میلیون افغانستانی که پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ از افغانستان مهاجر شده و یا هم در داخل بی‌جا شده‌اند کمک صورت بگیرد. این نهاد افزوده برای طبیق این طرزالعمل، به یک میلیارد و ۴۰ میلیون دالر نیاز دارد تا به ۱۷ میلیون افغانستانی در داخل افغانستان و کشورهای همسایۀ آن که میزبان مهاجران افغانستان اند، کمک کند.

در همین‌حال، شماری از فعالان مهاجرین، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از جمله عوامل مهاجرت شهروندان دانسته می‌گویند که حکومت سرپرست با تامین امنیت، فراهم سازی اشتغال و ایجاد ثبات می‌تواند جلو مهاجرت شهروندان کشور را بگیرد.

همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت کنونی مکلف به تامین شرایط زندگی مرفه به‌بی‌جا شدگان داخلی است.

گفتنی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین شماری از شهروندان کشور از بهر پناهندگی‌‌شان و برخی دیگر از بهر بیکاری به دیگر کشورها مهاجر شدند. شمار دیگر بر اساس بیکاری و تحولات طبیعی در داخل از کشور خانه‌های خود را از دست دادند و مجبور به ترک مکان‌های اصلی‌شان شدند. بر اساس گزارش‌های نهادهای مختلف بین‌المللی، بیکاری و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده و مردم برای پیش‌برد زندگی‌‌شان با مشکلات بد اقتصادی مواجه هستند.