به ادامه‌ی نگرانی‌های بی‌شمار جهان مبنی بر وضع محدودیت‌ها بر زنان، وزیر خارجه آسترالیا ضمن حمایت از زنان کشور گفته که عدم رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران، افغانستان را با آینده ناگواری دچار می‌کند. همزمان، یک فعال بشری و مدافع آموزش دختران افغانستان گفته است، که جهان باید ممانعت بانوان از آموزرش را در […]

به ادامه‌ی نگرانی‌های بی‌شمار جهان مبنی بر وضع محدودیت‌ها بر زنان، وزیر خارجه آسترالیا ضمن حمایت از زنان کشور گفته که عدم رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران، افغانستان را با آینده ناگواری دچار می‌کند.

همزمان، یک فعال بشری و مدافع آموزش دختران افغانستان گفته است، که جهان باید ممانعت بانوان از آموزرش را در افغانستان، فاجعه بداند. در هیمن‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن، از به درازا کشیدن محدودیت‌ها نگرانی می‌کنند و از جامعه جهانی خواهان کمک بی‌درنگ هستند. این در حالی‌است که سازمان حفاظت از کودکان، از خطر افزایش ازدواج کودکان و افزایش فقر در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت تحصیل دختران، هشدار داده‌است.

دیریست که دروازه‌ی مکتب‌ها بسته شده‌است، دختران اجازه‌ی رفتن به‌دانشگاه‌ها را ندارند، حق کار در اداره‌های غیر دولتی از بانوان افغانستان نیز، گرفته شده‌است. در حالی که نزدیک به ۱۹ ماه، از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد؛ اما، تاکنون سرنوشت میلیون‌ها دختر افغانستان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد که به باور شماری از مدافعان حقوق زن، حاکمان کابل، هیچ اقدام کارسازی در این زمینه نکرده اند.هم‌چنین، جهان به تکرار از حکومت سرپرست خواسته است، که سدی بر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغانستان ایجاد نکند. اکنون، وزیر خارجه آسترالیا با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده که زنان افغانستان را فراموش نخواهند کرد: ″اگر محدودیت‌های طالبان بر زنان رفع نشود؛ آینده و پیامد‌های ناگواری در انتظار شهروندان افغانستان خواهد بود″.

هم‌زمان با این، یک فعال بشری و مدافع آموزش دختران افغانستان گفته است، که جهان باید ممانعت دختران و زنان از آموزش را در افغانستان، فاجعه بداند.

عایشه خرم می‌گوید، میلیون‌ها دختر در افغانستان از ابتدایی‌ترین حق‌شان که آموزش است، بی‌بهره شده‌اند.

در کنار این، شماری از فعالان عرصه حقوق زن از رویکرد حکومت سرپرست انتقاد کرده می‌افزایند که اگر روند این گونه ادامه پیدا کند؛ آینده تاریک و ناملموسی در انتظار زنان و دختران افغانستان خواهد بود.

گفتنی‌است که دفتر هماهنگ‌‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل ″اوچا″ به نقل از سازمان حفاظت از کودکان گفته است، که ادامه منع تحصیل دختران در افغانستان خطر ازدواج کودکان و افزایش فقر را به دنبال دارد. به گفته سازمان حفاظت از کودکان، هر روزی که دختران از آموزش محروم می‌شوند، جامعه افغانستان فرصتی را از دست می‌دهد؛ جامعه‌‌ای که به‌‌شدت به داکتر، معلم و افراد متخصص نیاز دارد. سازمان حفاظت از کودکان در حالی خواستار لغو ممنوعیت تحصیلی دختران افغانستان شده‌است که تا کم‌تر از یک هفته دیگر، سال جدید آموزشی در افغانستان به‌گونه‌ی رسمی آغاز می‌‌شود.