برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که همه ولایت‌های  افغانستان در وضعیت بد امنیت غذایی قرار دارند. این برنامه همچنان افزود که ۱۶ میلیون تن در افغانستان گرسنه اند و این برنامه برای ۶ ماه آینده در افغانستان به به بیش از ۷۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. کاهش کمک‌های بشری درافغانستان، باعث نگرانی‌های زیادی شده‌است. درتازه […]

برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که همه ولایت‌های  افغانستان در وضعیت بد امنیت غذایی قرار دارند. این برنامه همچنان افزود که ۱۶ میلیون تن در افغانستان گرسنه اند و این برنامه برای ۶ ماه آینده در افغانستان به به بیش از ۷۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

کاهش کمک‌های بشری درافغانستان، باعث نگرانی‌های زیادی شده‌است. درتازه ترین مورد، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، هشدار داده‌است که کمبود مواد غذایی در هر ولایت افغانستان گسترش یافته‌است.

این برنامه همچنان افزود که ۱۶ میلیون تن در افغانستان گرسنه اند. برنامه جهانی غذا همچنان افزود که این سازمان با توجه به کمبود بودجه، در حال حاضر تنها قادر به ارائه کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری برای ۷ میلیون تن است: «در حال حاضر نزدیک به ۱۶ میلیون تن یعنی یک‌سوم جمعیت افغانستان نمی‌دانند که وعده بعدی غذای آن‌ها از کجا تأمین خواهد شد. هر ولایت در وضعیت بد امنیت غذایی قرار دارد. با توجه به کمبود بودجه، برنامه جهانی غذا در حال حاضر تنها قادر به ارائه کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری برای ۷ میلیون تن است. در حالی که ۱۶ میلیون تن گرسنه استند».

درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند حکومت سرپرست نباید متکی به کمک‌های جهان باشد و باید زمینه اشتغال‌زایی را برای مردم فراهم سازد و بکوشد تا کمک‌های جهان متمرکز بر پروژه‌های زیربنایی باشد.

این درحالیست که سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف بین‌المللی در گزارش‌های‌شان بار‌ها از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. اما مقام‌های حکومت سرپرست بار‌ها ادعا کرده‌اند که وضعیت افغانستان به آن حدی خراب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از آن ابراز نگرانی می‌شود.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv