با گذشت بیش از دوسال از حکومت سرپرست در کشور، زنان از کار در دفاتر و ادارات خصوصی داخلی و خارجی به‌شمول سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی از جمله سازمان ملل متحد منع شده‌اند و این محدویت‌ها باعث کم‌رنگ شدن کمک سازمان‌های خارجی و یا قطع کامل این کمک‌ها در افغانستان شده‌است. این بار برنامه جهانی غذا […]

با گذشت بیش از دوسال از حکومت سرپرست در کشور، زنان از کار در دفاتر و ادارات خصوصی داخلی و خارجی به‌شمول سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی از جمله سازمان ملل متحد منع شده‌اند و این محدویت‌ها باعث کم‌رنگ شدن کمک سازمان‌های خارجی و یا قطع کامل این کمک‌ها در افغانستان شده‌است.

این بار برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد بیش از یک ‌میلیون مادر و کودک در افغانستان به‌‌دلیل کمبود شدید بودجه از کمک‌های غذایی محروم شدند. سخنگوی این نهاد می‌گوید که زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر از زندگی اجتماعی، به‌حاشیه رانده شده و فرصت‌های زنان برای اشتغال و تمویل فرزندانشان، به‌چالش کشانده شده‌است.

درهمین‌حال، شماری از فعلان حقوق زن می‌گویند که اگر اقدامی به پایان دادن به این بحران جاری کشور صورت نگیرد، شاهد یک بحرانی بزرگی خواهند بود. انان همچنان افزوده اند که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان باعث کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری در این کشور شده‌است.

پیش از این، نیز برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که ۴۰ میلیون تن در سال روان میلادی در ۵۱ کشور جهان به سطح اضطراری گرسنه‌‌گی روبه‌‌رو اند و از این میان، ۱۵ میلیون تن از آن‌ها در افغانستان هستند. این سازمان همچنان گفته که کمک‌های غذایی به‌ویژه برای جلوگیری از سوءتغذی برای یک میلیون زن و کودک افغانستان، بعد از وضع محدویت‌ها علیه زنان کاهش یافته است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv